Les restes arqueològiques van ser localitzades el 1999 amb motiu d’un projecte d’urbanització que finalment no es va portar a terme. Els treballs varen permetre excavar  la superfície que avui dia resta visible. Un cop acabats els treballs d’excavació, aquestes restes foren cobertes de nou per protegir-les, en espera de que en un futur puguin ser també visitables. 

Les construccions situades sota el carrer s’han interpretat com pertanyents a una gran domus,  que presentava almenys cinc estances ricament pavimentades amb mosaics d’opus signinum tessel·lat. La cronologia tant de la domus com de la resta de construccions es situa entre els inicis del darrer quart del segle II aC i els primers decennis del segle següent. 

Les cases situades a l’altre cantó d’aquest carrer són força més modestes i consten generalment de dues estances en planta baixa , a les quals segurament caldria afegir les que hi hauria en un pis superior. En varies de les estances que s’han conservat s’observa en una de les cantonades la presència d’un solera de terrissa o de pedra segurament corresponen a la ubicació de la cuina o de la llar de foc. La modèstia d’aquest habitatges contrasta notablement  amb l’entitat de la veïna domus.


Adreça
Avinguda de la zona esportiva s/n 08349 Cabrera de Mar