NUCLI : Dosrius
LOCALITZACIÓ : Sant Antoni, 5
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segles XVI-XVII.
AUTOR: Desconegut.
DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, alineat al carrer. Consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb una fina imposta, amb el carener perpendicular a la façana principal. Aquesta, orientada a migdia, és composada segons dos eixos verticals d’obertures, un d’ells amb la portada principal, adovellada amb grossos carreus de granit que formen un arc de mig punt. Les arestes de la façana són reforçades amb un cadenat de carreus de pedra. Les finestres, en general, són emmarcades amb llinda i brancals de carreus, i ampit sobresortit del pla. Una de les finestres presenta dos arcs apuntats esculpits que carreguen sobre els brancals, també esculpits, amb tres gruixos de pedra a banda i banda, i amb ampit motllurat i festejadors. Les façanes
estan revestides d’arrebossat.

DADES HISTÒRIQUES:
La llinda pètria d’una finestra de la façana informa que es tracta d’una masia dels segles XVI-XVII. En aquest edifici la pedra picada apareix a totes la obertures de la casa, tant a la façana principal com a les laterals, i també a les arestes. La masia, al costat de l’església parroquial de Dosrius, fins a 1980 va pertànyer als marquesos de Castelldosrius, i també era coneguda com el Marquesat. D’aquí podria venir la seva riquesa constructiva. Fonts orals expliquen que els marquesos hi feien estades temporals. El marquesat de Castelldosrius va ésser creat per Carles II el 1690, a favor del
baró Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau. Anteriorment, els dominis del Castell de Dosrius van pertànyer als barons de Dosrius (1476-1690) i abans, als Senyors útils de Dosrius (1148-1453). La primera referència documentada sobre la masia és de l’any 1853, en uns plànols cadastrals que es troben a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, on hi és dibuixada. També apareix en una pintura feta cap al 1875, propietat de la família Fàbregas Rigola. Ambdós documents estan reproduïts en el llibre Una
ullada al passat. En un document de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius (Llibre de Registre de rotulació de carrers i numeració de cases, durant el quinquenni 1860-1865), se cita el carrer de l’Ésglésia, el qual rep aquest títol en aquest mateix any, i que comença a la casa de Francisco Teixidó i acaba a la de Joaquima Burges. Igualment s’hi al·ludeix al nom de Marqués de Castelldosrius, amb un edifici i vuit habitants, que de ben segur correspon a la masia. En la Geografia General de Catalunya, editada per Casa Editorial Alberto Martín a Barcelona cap al 1916, Cels Gomis, autor del text referent al municipi de Dosrius, aportà una fotografia on es veu l’església parroquial de Dosrius i al seu costat la masia de can Net, amb la teulada derruïda. En una fotografia reproduïda en el llibre Una ullada al passat, de principis del segle XX, la masia ja hi apareix restaurada. L’any 1980 el Marquès de Castelldosrius va vendre la casa. La propietat actual va fer obres de consolidació de la casa i la teulada així com un habitatge en el pis superior. La planta baixa està tancada i no s’hi ha fet reformes. 


Adreça
Carrer de Sant Antoni, nº5