Les col•leccions del Museu Arxiu de Calella estan estretament relacionades amb la història del municipi i el seu territori. Quan a la tipologia podem parlar d’una gran diversitat dels fons: minerals, fòssils, materials arqueològics, ceràmica popular, rajoles, maquinària tèxtil, eines d’oficis tradicionals, vestits, brodats... a més del conjunt de la Farmàcia Barri. A la planta baixa, s’hi exposen restes ibèriques i romanes, algunes d'elles procedents de les excavacions dels jaciments calellencs: lluernes, ungüentaris i àmfores, així com una col•lecció de monedes. El conjunt es completa amb col•leccions de mineralogia, paleontologia, malacologia o fauna marina. En una petita sala contigua s’exhibeixen rajoles d'ús comú que havien decorat antigues cases calellenques, piques d’abeurar, trulls d’oli o el pedestal de la pica baptismal de la parròquia i la làpida sepulcral del cavaller Miquel Joan Roger.Les sales següents de la planta baixa mostren la col•lecció de maquinària tèxtil, tant industrial com familiar, mostraris tèxtils, mitges de seda i de cotó, tot provinent de diferents fàbriques tèxtils que existien a Calella. L’espai es complementa amb una sala dedicada a recordar els oficis tradicionals: la col•lecció aplega utensilis de fuster, de boter, de ferrer, de llauner, de la pagesia o dels mestres d’aixa.La sala següent està dedicada als contactes comercials entre Calella i les colònies d'ultramar. A la sala s’hi exposen llibres de bitàcola, coneixements d’embarcament, patents de sanitat, així com mostres d’indianes o mostraris de teles.El primer pis del museu està dedicat a exposicions temporals i també a mostrar part de la col•lecció d’obres pictòriques de l’artista calellenc Lluís Gallart i Garcia.A la segona planta del Museu s'hi ubica l’antiga farmàcia Barri de Calella, d’època modernista. S’hi mostren col•leccions de pots de vidre, pots d’apotecari de diferents èpoques i estils, balances de precisió, densímetres, morters o pildorers. També s’hi amaga una rebotiga, amb un cordialer ple de tintures i una sala amb un cordialer amb pots de ceràmica, flascons i tubs de vidre.A la mateixa planta hi trobem la reproducció d’una cuina antiga que mostra una col•lecció d’utensilis d’ús domèstic, amb romanes, pesos de pedra i metall, mostres de vaixella comuna, peces de terrissa i vidre, càntirs d'oli, olles o mallals de ceràmica negra. La darrera sala es dedica a una mostra de la col•lecció tèxtil: s'hi exposen vestits, robes i brodats, així com blondes, randes i puntes produïdes per les puntaires locals. Tot el contingut de la sala pertany a donacions de famílies de Calella.


Adreça
Carrer de les Escoles Pies, 36, Calella, España
Horari

De Setmana Santa a setembre de dimarts a dissabte, de 18:00 a 21:00 h i diumenges i festius, de 11:00 a 14:00 h d'octubre a Setmana Santa de dimarts a dissabte, de 17:00 a 20:00 h i diumenges i festius, de 11:00 a 14:00 h