Fins al 1910 l´arribada al Santuari de la Misericòrdia es feia a través d´un camí laberíntic. Va ser aquest any quan l´americano Josep Mora va cedir els terrenys des de l´inici del passeig fins a l´actual escola de música. Després d´algunes polèmiques, el 1917 es van enllestir els últims detalls: la plantada dels plataners, la col•locació dels bancs i la construcció de la font, que va ser dissenyada per Josep Puig i Cadafalch.


Adreça
Passeig de la Misericòrdia