Punt d'interès | La Clau -Revista gratuïta del Maresme

Entre les Roques d’en Lluc (llevant) i la Punta del Canyadell (ponent), a la sortida del rial Llarg. Davant del Mercadona. Té una llargària variable a l’entorn dels 300 metres, molt condicionada pels temporals. L’amplada també és molt variable i oscil·la entre els 2 i els 20 metres d’espai sorrenc. És una platja de sorra de gra fi i mitjà. Des del Camí de Mar (platja de la Picòrdia) en direcció a ponent. 

Font:http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=21966