La primera notícia documental que coneixem és de l'any 1145, quan Guerau de Cabrera, vescomte de Girona va cedir l'alou de la Fredens a un monjo anomenat Bernat, perquè s'aixequés una església dedicada a Santa Maria. Aquest alou era dins el terme de la parròquia de Santa Eulàlia d'Hortsavinyà en el terme del Castell de Montpalau. En la documentació, només apareix Santa Maria com una església o santuari i no és fins 1177 quan consta l'existència del monestir amb una comunitat de religiosos. Sembla que els monjos de l'abadia agustiniana de Santa Maria de Vilabertran van tenir una intervenció directa en la fundació del priorat de Roca Rossa. Amb tot però, desconeixem si l'església de Santa Maria de Roca Rossa va ser consagrada.

La seva breu etapa d'esplendor va ser entre els últims anys del segle XII i mitjans del XIII, moment en què va iniciar la seva progressiva caiguda. La comunitat agustiniana de Roca Rossa mai va passar de ser un modest priorat.

El 1592, la canònica de Roca-rossa passa a formar part de la nova diòcesi de Solsona. Amb la mort de l'últim prior en 1630 s'incorpora definitivament a aquesta seu episcopal. Els canonges de Solsona es van encarregar de cobrar les rendes del priorat de Roca-rossa però pràcticament van abandonar el manteniment dels seus edificis monàstics. En 1667 ja no hi havia cap sacerdot i la pròpia església era un magatzem de fusta. Al segle XVIII l'església tenia culte ocasional i sobre les restes dels antics edificis s'aixecà una masia. L'església es va mantenir sencera fins a mitjan segle XX quan va començar l'espoli i degradació definitiva fins avui que ja s'ha ensorrat part de la volta.


Adreça
Urb. Roca Rossa, 5 08490 Tordera Barcelona Espanya