En referència a la primitiva església de Sant Esteve de Tordera, hi ha la hipòtesi que es podria remuntar a l'època visigòtica, ja que Sant Esteve era un patró típic de les esglésies consagrades durant aquesta època. Es troben traces de construcció preromànica, com les restes de la cara oest, on hi ha part de l'arcada de volta de canó que queda al centre del campanar. Se sap que la nau central tenia de llargada el mateix que té d'amplada l'actual i que mirava a sol ponent. El campanar va tenir fases de construcció i la part inferior pot ésser preromànica, amb finestral circular, la part mitjana és romànica i la part alta és un afegit del segle XVI. De la primitiva església tenim dades que  ho confirmen: L'any 974, el Papa Benet VI va cedir tot el que hi havia a la Vall de la Tordera al Monestir de Sant Pere de Roda, que tenia sota el seu domini moltes parròquies de la diòcesi de Girona. També existeix l'acta de donació de l'església del beat Esteve el 977 per part de Ponç i altres nobles a l'abat del Monestir de Sant Pere de Roda, Hildesind. El 1246, l'església parroquial passa a dependre del Monestir de Sant Salvador de Breda i el 1315, a la seu de Girona. El 1319, Santa Maria de Blanes, que fins llavors depenia de la parròquia de Tordera, es proclamà com a parròquia independent, tot i que va quedar obligada a certs deures i aportacions 
Font: http://www.tordera.cat/