Les Torretes de Calella eren unes de les múltiples edificacions que formaven la xarxa de comunicacions de telegrafia òptica, que per mitjà de senyals, banderes i llums, travessaven tota la península i arribaven fins a França. Les de Calella es varen construir els anys 1849-1850, i van deixar de funcionar en implantar-se la telegrafia elèctrica.

Font: www.calella.cat/