La casa coneguda com a can Giol, nom del darrer ocupant, és en realitat la casa Galceran, habitatge d’una mateixa família d’ençà del segle XIV-XV. És una edificació del segle XIV, amb porta adovellada i que encara conserva el matacà de defensa. L’interior ha sofert moltes modificacions.

Font: www.calella.cat/