Entre el Parc de la Serralada Litoral i el mar trobem una xarxa hidrogràfica anomenada Vall de Rials, una conca 200 hectàrees compartida pels termes municipals d’Alella i de Teià. La Vall de Rials està conformada per torrents i rieres que han modelat no només la fisonomia del territori sinó també la seva història econòmica. Els cursos d’aigua i la bonança del clima han fet d’Alella un lloc propici i fèrtil per a l’horta i les vinyes. Aquesta ruta senyalitzada discorre per un camí de terra i explica els elements singulars de flora i arquitectura rural.