Gaudí passar alguns estius a Alella Entre 1880 i 1890, a casa del seu client Manuel Vicens Montaner, que li Encarregá, el 1883, la seva casa del carrer de les Carolines, a Gràcia. Al juliol d'aquest Mateix Any Gaudí Traçá el Projecte de Capella de SS Sagrament. Per L'Església Parroquial de Sant Feliu d'Alella, i tot i haver estat aprovada pel Bisbe de Barcelona, Jaume Català Albosa, l'11 de març de 1886, Mai s'arriba a construir.El Projecte de Gaudí. Està delineat a la tinta xinesa amb dos colors, a una escala 1:25 i amb les Imatges Representades a l'inrevés, és dir com si es veiessin en un mirall, a causa dels sistemes de reproducció a l'eshores empleats. Presenta la secció transversal d'una capella adossada a l'església de Sant Feliu Africà, amb Una cobertura a dues aigües recolzades en forjat de biguetes de fusta que descansen en arcs ogivals sobre nervats.És el Sistema Característic del gòtic català d'arcs diafragmàtics i bigam llenyosa, que es pot veure a la Reial Capella de Santa Àgueda a la plaça del r, de Barcelona. El plànol es conserva a l'arxiu parroquial d'Alella i va ser exhibit en l'Exposició de dibuixos de Gaudí a Nova York el 1977.Font:http://www.gaudiclub.com/esp/e_vida/retablo_alella.asp