Publicat el 22/04/2022

La Prova pilot s’iniciarà el 23 de maig en una zona concreta del centre del municipi

 

 

 

El 23 de maig es posarà en marxa el primer servei de recollida selectiva de residus porta a porta al municipi. La prova pilot consisteix en l’eliminació dels contenidors del carrer (excepte els de vidre) per tal que els veïns i veïnes puguin deixar els residus ben separats davant la porta de casa, en uns dies i horaris determinats per a cada fracció.
La iniciativa engloba uns 370 habitatges cèntrics del Masnou, concretament els del nucli comprès entre els carrers de Torrent de Vallmora,  Montevideo, Vallromanes, passatge de Riquers i avinguda de Cusí i Furtunet. L’horari per baixar les deixalles serà de les 20 a les 22h.

Abans de començar la recollida, s’informarà els veïns de la correcta separació de la brossa i se’ls facilitarà un kit que inclou un cubell airejat per a l’orgànica, un segon cubell per a l’orgànica amb xip (per treure’l al carrer), un cubell de 40 litres multifracció (color taronja), un paquet de bosses compostables, un imant de nevera amb el calendari de dies de recollida i adhesius per identificar la bossa del tèxtil sanitari.
Primerament caldrà que separin els residus correctament a casa, després hauran de treure el cubell corresponent entre les 20 i les 22 h davant la porta del seu edifici segons el calendari establert, i, finalment, entrar els cubells un cop s’hagin recollit. Pel que fa als habitatges plurifamiliars, es convocaran trobades per valorar la millor solució i ubicació per al lliurament dels residus.

Tot i que cada residu tindrà uns dies determinats, tant el tèxtil sanitari com els excrements d’animals també es podran treure els dies de recollida de l’orgànica, amb una bossa al costat del cubell, i el dia de recollida de resta, quan no caldrà bossa a part. No es recolliran els residus que no es corresponguin amb el calendari, ni aquells que vinguin barrejats sense que hagin estat seleccionats a casa.

Des de l’Ajuntament es demana la implicació veïnal, ja que per assegurar l’èxit d’aquest nou sistema és necessari un canvi d’hàbits cap a la reducció de la generació de residus, la correcta separació i el compliment del calendari i l’horari.

Campanya informativa al veïnat
S’ha editat un fullet on trobareu l’explicació del nou sistema i el detall de com s’haurà de lliurar cada residu. També, del 26 d’abril al 21 de maig, s’ha programat una campanya informativa per als veïns i veïnes que viuen en l’àmbit on s’implantarà aquesta prova pilot, i se’ls lliurarà gratuïtament el material necessari perquè la puguin aplicar.  Durant aquest període es podrà recollir el kit porta a porta al punt informatiu (al Complex Esportiu) o a les sessions informatives.
Per recollir el kit caldrà portar la carta que s’haurà rebut a casa, en la qual constarà la identificació de l’habitatge. Els informadors ambientals també visitaran les llars de les persones que no hagin recollit el seu kit, per lliurar-los-el a casa.

Hi ha programades dues sessions informatives a la Sala Joan Comellas de l’Edifici Centre:
dimarts 26 d’abril i
dijous 5 de maig a les 19 h.

A més, hi ha previstes sessions participatives i de debat per explicar la necessitat de canviar el sistema de recollida de residus i escoltar l’opinió de les persones participants.

Els beneficis d’aquest sistema
El porta a porta s’ha posat en pràctica en més de dos-cents municipis a Catalunya i és el sistema que assoleix els nivells més alts de recollida selectiva i recuperació de residus, amb percentatges d’entre el 60 i el 80 %. Aquesta xifra contrasta amb el 43 % que va assolir el Masnou l’any 2020 i, per millorar aquesta dada, es va prendre la decisió d’iniciar un procés per fer evolucionar el model de recollida cap a noves formes.

Els beneficis del porta a porta inclouen la millora dels resultats de la recollida selectiva, però també la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la millora de la qualitat de l’espai públic.
A més, el sistema permet arribar als objectius europeus de reciclatge i, alhora, reduir el cost econòmic del tractament de la fracció resta i incrementar els ingressos provinents de la venda de materials i dels retorns de cànons per la recollida selectiva.
En un futur, el sistema porta a porta ha de permetre l’establiment d’una taxa de residus justa, de manera que les unitats familiars que facin correctament la separació dels residus que generen a la llar tinguin bonificacions de la taxa.

Aposta per un municipi sostenible i capdavanter en la lluita contra el canvi climàtic
Són diverses les iniciatives ja preses per l’Ajuntament en aquest sentit. El Pla d’actuació municipal per al mandat 2019-2023 recull, entre les seves actuacions, estudiar les possibilitats de millora del sistema de recollida de residus, realitzant proves pilot quan sigui necessari, per tal d’assolir nivells més alts de recollida selectiva, fet cabdal per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Al Ple municipal també s’han fet diferents pronunciaments en aquesta línia, com ara la declaració del Masnou com a municipi en emergència climàtica o l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

 

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament del Masnou

 

Deixa un comentari