Publicat el 11/08/2020

El proper dilluns 17 d’agost començaran les obres de substitució del clavegueram i del ferm del carrer Enric Granados en el tram comprès entre el carrer Colom i el del Rosari

Aquesta actuació, que s’allargarà durant quatre mesos, es realitzarà per fases i implicarà talls de trànsit en aquest carrer.

Les afectacions seran les següents:

  • el 24 d’agost Enric Granados restarà tallat al transit entre el carrer Rosari i carrer Santa Elena.
  • Des del 24 d’agost i fins el 30 de setembre no es podrà accedir als guals del carrer Enric Granados entre el carrer Rosari i el carrer Santa Elena.
  • Del 24 al 31 d’agost es tallarà l’encreuament d’Enric Granados amb Rosari.

D’acord amb el Pla Director de Clavegueram, aquest serà substituït en el tram més deteriorat del carrer Enric Granados, l’aglomerat del qual també serà reparat des de Colom fins a la N-II.

El projecte contempla la instal·lació d’una xarxa de tipus separatiu que serà operativa un cop s’hagi fet la substitució del clavegueram de tot el carrer.
La nova xarxa estarà constituïda per dues canonades, una per recollir les aigües de pluja a la que es connectaran els nous embornals del carrer; l’altra recollirà les aigües residuals provinents del habitatges. Aquesta darrera canonada, a més, serà l’encarregada de recollir les aportacions de les canonades existents als carrers adjacents, que són de tipus unitari.
Addicionalment, es millorarà el sistema de captació de les aigües superficials del carrer amb la instal·lació de rigoles al peu de les vorades i renovant els embornals.
Pel que fa a la renovació de la pavimentació al tram d’Enric Granados des de Colom a Rosari es refarà tota la capa de ferm que es troba molt deteriorada. Al tram de Rosari fins a la N-II, es refarà la capa de ferm i es practicaran els sanejaments necessaris.
L’execució de les obres es va adjudicar a l’empresa Via Augusta Obres i Serveis per un import de 198.527,57 euros.

Podeu consultar el mapa d’afectacions en el següent enllaç:
http://www.vilassardemar.cat/recursos-compartits/arxius/urbanisme/AVIS%20CLAVEGUERAM%20ENRIC%20GRANADOS%20-3.pdf

 

 

Deixa un comentari