Publicat el 18/01/2022

El Catàleg de Serveis 2022 ofereix 360 recursos econòmics, tècnics i materials, dels quals 77 corresponen a l’àmbit social, que es posen a l’abast dels governs locals de la província

 

LÀrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona posa 77 recursos (dels 360  que conté l’edició d’enguany del Catàleg de Serveis) i gairebé 50 milions d’euros a disposició dels ens locals de la província per tal d’acompanyar-los davant els grans reptes de transformació social que han d’afrontar.

En concret, són recursos repartits ens 12 àmbits diferents: Persones grans, Igualtat, Diversitat cultural o funcional, Infància i adolescència, Suport a professionals del Serveis Socials, Salut pública, Consum, Garantia d’ingressos, Cures, Inclusió social, Convivència i Innovació Social.

Com a principals novetats, s’inclou l’impuls d’un nou model d’atenció a les necessitats bàsiques que sigui més eficaç, eficient i també més equitatiu territorialment.
Es tracta d’un model local de garantia d’ingressos que aposta per una major eficàcia en les prestacions socials per donar resposta a les situacions de pobresa i urgència social; eficiència en la gestió, amb oficines especialitzades, i equitat territorial, en base a un model compartit i fonamentat jurídicament. És a dir, es vol proporcionar acompanyament i eines per modernitzar i fer més eficaços i eficients els sistemes municipals de prestacions  econòmiques.

Destaca, també, el recurs Barris i comunitats: motors de transformació social, que parteix del Projecte Transformador del mateix nom, que treballa en àrees urbanes complexes amb una situació aguda de desigualtat i vulnerabilitat que requereix una resposta intensiva interadministrativa. Per això, la Diputació de Barcelona s’ha plantejat intervenir des d’una acció focalitzada en els barris, centrada en les persones i en els vincles i la cohesió social.
El recurs s’adreça enguany a municipis de la província de Barcelona majors de 50.000 habitants i que tenen un IVSO (Índex de vulnerabilitat social) menor a 100. Aquest índex de vulnerabilitat, -un indicador elaborat per la Diputació-, inclou aspectes com la taxa d’atur, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, la població gran que viu sola, la població migrada i la taxa d’escolarització als 17 anys.
Per tant, es tracta de donar suport a intervencions centrades especialment en àrees urbanes, en  municipis on hi ha barris en situació d’alta complexitat social.

Un altre dels nous recursos del Catàleg de Serveis 2022 és el programa Nexes per a l’atenció a la soledat no desitjada de les persones grans, per tal d’articular una resposta compartida entre els serveis socials i el conjunt de l’ajuntament o l’ens local amb les entitats i agents comunitaris a una de les problemàtiques socials que més s’han visibilitzat i agreujat amb la pandèmia de la COVID-19. Aquest recurs s’ofereix per a municipis de més de 20.000 habitants i ens supramunicipals.

Arran del projecte transformador Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes, el Catàleg ofereix un nou recurs amb l’objectiu de promoure un abordatge més compartit i comunitari de les violències masclistes. Aquest nou recurs s’anomena Xarxa Punts Liles, com a espais destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les violències masclistes, així com a lluitar contra les actituds i comportaments sexistes que es produeixin en espais i equipaments.
Aquest recurs – en format carpa informativa, amb materials comunicatius i activitats- es pot ubicar en espais públics d’oci (Festes Majors, oci nocturn, … i que ja fa anys que es facilita als ajuntaments). Ara, la novetat és que també es pot instal·lar en qualsevol espai públic del municipi i s’ofereix acompanyament per crear una xarxa d’establiments i d’equipaments municipals, tant públics com privats, que estigui vinculada a la prevenció i sensibilització envers les violències masclistes als espais públics (com ara comerços, equipaments esportius, sanitaris, culturals, etc.).

Cal destacar també l’increment significatiu de pressupost als recursos per al finançament de les polítiques d’igualtat i d’erradicació de les violències masclistes que enguany estan dotats amb 3 milions d’euros (un milió més que el 2021).

Un altra recurs nou de Catàleg és el que posa el focus en la promoció de la infància i l’adolescència. En concret, amb els 470.000 € amb el qual està dotat aquest suport econòmic per concurrència competitiva, la Diputació de Barcelona vol donar suport a actuacions que difonguin els drets de la infància; fomentin la participació infantil i adolescent; promoguin ciutats amigables amb la infància i l’adolescència; garanteixin l’accés equitatiu a recursos de suport; acompanyin en la criança; fomentin el lleure i l’oci inclusiu o lluitin contra qualsevol tipus de discriminació. Per tant, s’obre una línia de reconeixement i suport a projectes que posen el focus en la infància i l’adolescència.

En síntesi, els grans canvis del Catàleg 2022 responen al procés de desplegament de les grans línies estratègiques i projectes transformadors impulsats per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de fer arribar nous recursos, innovadors i transformadors, als ajuntaments i ens locals per tal de promoure, des d’una estratègia i acció compartida, canvis que arribin a la ciutadania.

Podreu trobar tota la informació a la pàgina web del Catàleg de serveis.

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari