Publicat el 12/09/2017

Per primera vegada l’Ajuntament ha subvencionat el 75% dels llibres i material educatiu

Un total de 3.939 alumnes comencen entre avui i dijous el nou curs escolar 2017-2018, repartits de la següent manera: 829 cursaran educació infantil, 2.009 educació primària i 1.101 educació secundària obligatòria.

Aquest curs, per primera vegada, els centres educatius han rebut un ajut de l’Ajuntament per a la compra de llibres i material. El percentatge de la subvenció és del 75% sobre el total de la despesa en llibres de text i material educatiu de cada centre. Els llibres i material adquirits formen part d’un programa de socialització per fomentar-ne el reciclatge i reaprofitament per part dels alumnes.

D’altra banda, durant l’estiu s’han fet diversos treballs de millora als centres educatius. Els més destacats són els següents:

Escola La Lió
S’ha reduït l’alçada dels sostres de l’aula doble multiús de la planta baixa de l’edifici principal  i de les dues aules de 5è de la primera planta i s’hi han fet els treballs corresponents per millorar-ne l’aïllament tèrmic i acústic.

Escola Sant Cristòfol (edifici de la Gran Via)
S’han construït de nou, amb els aïllaments corresponents,  els sostres de les dues aules de P4 i P5 a on hi havia problemes importants d’humitats.

Escola El Dofí
S’han fet reparacions al paviment de l’entrada de l’escola, s’han substituït els conductes d’aigua de la façana per millorar-ne el desaiguat i s’ha pintat la part exterior de l’edifici.

Escola Montserrat
S’ha construït un nou sorral al pati de 10×5’50 m i s’han instal·lat un total de 17 cortines noves al 1r pis de l’edifici.

Escola Mar Nova
S’ha reparat una part exterior del pati gran i s’ha instal·lat un escalfador nou a la cuina.

Escola de Música
S’han fet treballs de millora globals a diverses zones de l’edifici per reparar humitats. També s’han fet arranjaments del paviment i treballs diversos de pintura.

Escola Bressol
S’han fet els treballs corresponents per reparar el sistema de sanejament d’aigües residuals, s’ha adequat el sistema de ventilació d’aire interior i s’ha instal·lat un escalfador nou a la cuina.

Deixa un comentari