Publicat el 13/01/2022

El document analitza la situació actual i les oportunitats en models d’economia circular en diferents sectors empresarials

 

Funseam, la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del  TecnoCampus (Mataró) y la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya,  amb la col·laboració d’Accenture i de Jaime Ferrer (director del projecte), han desenvolupat el projecte “Economia circular Espanya”, l’objectiu del qual és la identificació d’oportunitats i l’elaboració d’un pla d’acció dirigit a empreses i a administracions, conjuntament amb més de 100 empreses i entitats sectorials.

El document analitza la  situació actual i les oportunitats en models d’economia circular en diversos sectors empresarials, a més de detectar barreres al canvi, identificar instruments i  proposar recomanacions pràctiques a les administracions, associacions sectorials i empreses. El projecte ha estat coordinat per l’empresari Jaume Ferrer i ha comptat amb la col·laboració d’Accenture.
En total hi han participat prop de 100 empreses i associacions sectorials, que pertanyen a onze branques d’activitat: energia, agroalimentació, automoció, logística, construcció, turisme, tèxtil, cicle de l’aigua, ciutats, sector TIC i banca.

La investigació aborda la rellevància dels models de negoci i les millors pràctiques en cadascun dels sectors a l’hora d’aplicar l’economia circular. S’analitzen les necessitats en matèries com els canvis normatius, les tecnologies clau, les competències formatives i d’ocupació, així com els estímuls i els ajuts públics necessaris per aconseguir que l’economia circular sigui més rendible que l’economia lineal tradicional motivant els actors (societat i empresa).

L´objectiu d´aquesta iniciativa és contribuir a la consecució de les mesures recollides a l’Estratègia Espanyola d´Economia Circular 2030 (EEEC) anunciada pel govern espanyol.

Segons Jaime Ferrer, “les empreses coincideixen que els models d’economia circular tenen una importància diferent segons el sector; ens referim a temes com l’ecodisseny, l’ús de recursos renovables, la recuperació de materials, l’extensió de vida útil, els models de negoci de “servitització” o les plataformes de consum compartit”.

Mar Isla, investigadora de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, creu que “si s’aspira a complir les fites de l’EEEC 2030, caldran mesures que impulsin la incorporació de materials recuperats als cicles productius de tots els sectors i, a més, caldrà integrar els principis de reparació i extensió de la vida útil dels productes als models de negoci.”

Jordi Morató, investigador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, es mostra sorprès del nivell de consciència de les empreses a l’hora d’afrontar aquest canvi i de la claredat a l’hora d’identificar les barreres que el dificulten: “ Només assolirem els objectius de l’EEEC 2030 si la regulació i els incentius mobilitzen el capital privat per desenvolupar una xarxa estatal per a la recollida i la valorització tant de fraccions domèstiques com de residus industrials. Els fons Next Generation de la UE no seran suficients.”

Joan Batalla, director general de Funseam, recalca: “Les noves normatives impulsen les energies renovables i la recuperació de residus, però la transició cap a l’economia circular exigirà ajustaments nous, particularment en matèria d’estímuls al capital privat. Cal impulsar models de negoci que fomentin l’estalvi energètic, la valoració de residus i les xarxes de generació energètica renovable, així com els projectes de simbiosi industrial i energètica entre sectors complementaris”.

El document aporta a les administracions algunes propostes per al disseny de mesures reguladores, així com de programes d’ajuda específics davant les necessitats reals de les empreses. Jaime Ferrer destaca, per exemple, que “les mesures de suport al vehicle elèctric hauran de ser complementades amb mesures que facilitin la reconversió industrial del sector cap a activitats com el desenvolupament de nous materials, la reconversió de vehicles de combustió interna en elèctrics i la remanufactura de components per a la seva reincorporació als processos productius de la fabricació de vehicles i altres béns industrials.”

Les conclusions del projecte s’estan donant a conèixer a empreses i administracions. Han estat finalitzats els informes relacionats amb 8 sectors (energia, cicle de l’aigua, tèxtil, turisme, transport i logística, automoció i béns industrials, consum i alimentació i construcció). Està previst que a inicis del 2022 es publiquin els 11 informes sectorials derivats de la recerca, així com un informe general.

 

Redacció
Imatge: TecnoCampus Mataró
Font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari