Publicat el 17/04/2020

 

Al municipi només està permès el vol de drons a professionals degudament acreditats per l’autoritat competent (Agència Estatal de Seguretat Aèria)

Aquests dies s’han detectat vols de drons al nostre municipi. Per això, des de la Policia Local recorden que a Vilassar de Mar està prohibit fer volar qualsevol dron per usuaris recreatius independentment del pes i alçada màxima d’ascens ja que es troba dins l’espai aeri controlat (CTR) de l’aeroport del Prat.

A Vilassar de Mar només està permès el vol de drons a professionals degudament acreditats per l’autoritat competent (Agència Estatal de Seguretat Aèria). Les sancions per fer volar drons recreatius incomplint la normativa poden arribar fins als 225.000 €.

Podeu consultar la normativa al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15721.pdf

Deixa un comentari