Publicat el 10/12/2018

El consistori dóna la possibilitat de sol·licitar un lloc per ressituar alguna de les barques mitjançant sorteig

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha aprovat unes bases per resoldre una situació que afecta molts municipis del Litoral. Segons la normativa actual, les embarcacions de fibra i els patins que es troben ubicats a la Platja de les Barques, durant els mesos d’hivern, no podran ocupar aquest àmbit. D’acord amb la Llei de Costes, la platja és zona de domini públic marítim terrestre i, per tant, qualsevol instal·lació o artefacte ha de disposar dautorització títol concessional.

Actualment, havent  finalitzat el període de vigència del Pla d’usos del període 2018,  les embarcacions que ocupen la zona d’avarada de la Platja de les Barques  no es troben emparades sota cap autorització. Per tal de disposar d’una ubicació alternativa, el consistori va sol·licitar una concessió a la Generalitat de Catalunyaconcretament al Departament de Territori i Sostenibilitat, per ocupar durant el període hivernal la pista poliesportiva, que s’utilitzarà com a marina seca, i l’àmbit de davant de la pista, com a àrees situades dins la zona de domini públic portuari.

Procés d’adjudicació
En aquests moments, l’Ajuntament ja disposa d’aquesta concessió, però tenint en compte que l’espai és limitat, la Junta de Govern Local  va aprovar el passat 29 d’octubre les bases que regularan l’adjudicació de l’autorització de les embarcacions. De forma paral·lela, el mateix dia, el Ple aprovava l’Ordenança Fiscal que regularà la tarifa d’ocupació que hauran de pagar les persones adjudicatàries.

Degut a l’espai disponible i al nombre d’embarcacions que hi ha en aquests moments a la Platja de les Barques, caldrà fer un sorteig entre les persones sol·licitants que compleixin els requisits de les bases. Les embarcacions que no siguin autoritzades o que no compleixin els requisits hauran de ser retirades de la platja per part de les persones propietàries. Així doncs, us informem que la convocatòria  prevista a les bases ja s’ha publicat al tauler d’anuncis municipal i que les persones interessades en reubicar les seves embarcacions podran presentar la seva documentació al registre municipal fins el proper dimecres 19 de desembre d’aquest any.
Per qualsevol aclariment podeu enviar un correu a sanitat@santpol.cat

Deixa un comentari