Publicat el 10/02/2019

L’Ajuntament d’Alella ha iniciat el procés de consulta ciutadana per posar al dia el Reglament Orgànic Municipal (ROM), vigent des de 1991, per tal d’adaptar-lo a les normatives introduïdes durant aquests anys i a la nova realitat que suposa l’Administració electrònica i les lleis de transparència i bon govern

El ROM és l’instrument clau per al funcionament de l’Administració local: és l’eina que regula el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans; articula els drets i deures dels membres de la corporació; ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal o la Junta de Govern Local o el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus.

Com a pas previ a l’actualització del ROM, l’Ajuntament d’Alella ha obert un procés de consulta prèvia a la ciutadania, en el qual els veïns i veïnes del municipi podran fer les seves aportacions per a l’elaboració del reglament. Per participar en la consulta només cal emplenar un formulari, del 6 al 19 de febrer, ambdós inclosos.

Deixa un comentari