Publicat el 30/06/2017

L’objectiu és millorar constantment l’atenció al pacient, mantenir la referència i guanyar prestigi. 180 professionals del Consorci Sanitari del Maresme han participat en l’elaboració de les propostes

El Consorci Sanitari del Maresme potencia els seus serveis: una transformació en quatre anys per augmentar la capacitat resolutiva, l’atenció comunitària i l’activitat docent i de recerca.

L’eix central del Pla Estratègic del Consorci Sanitari del Maresme per al període 2017-2020 és adaptar l’organització i la pràctica clínica, d’una banda, a la complexitat creixent i a la constant innovació diagnòstica i terapèutica i, d’altra banda, a les necessitats de salut de la població que atén. I, tot plegat, fer-ho amb la participació dels professionals implicats en els diferents procediments que, necessàriament, caldrà adaptar a aquestes necessitats.

 

Un centre de referència a la comarca

El Consorci Sanitari del Maresme és el centre de referència sanitària per al Maresme Central però, a més, ho és per al conjunt de tota la comarca en dos àmbits concrets: les cures intensives, i la salut mental. El Pla Estratègic del CSdM 2017-2020 té l’objectiu de consolidar i reforçar aquest rol referent al llarg dels propers quatre anys.

La Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Mataró, que fa dos anys ja va ampliar el nombre de boxs fins a 14, atén totes les persones en estat crític procedents dels diferents centres de la comarca. A més, la UCI de Mataró ha estat impulsora i pionera al nostre país en l’aplicació d’un codi d’emergència específic per a les infeccions greus, que s’està implantant arreu de tot Catalunya (l’anomenat “Codi Sèpsia”).

Quant a la salut mental, durant el segon semestre del 2017 s’inicia el reforç dels serveis comunitaris de salut mental, orientats a la prevenció i a l’acompanyament d’aquests malalts i de les seves famílies, en el marc del nou Pla de Salut del Govern de Catalunya. L’objectiu és ser més eficaços en proporcionar a aquestes persones l’ajuda necessària per poder conviure amb la malaltia de forma normalitzada i amb la major autonomia possible.

 

El repte d’una societat que envelleix

Dos terços dels malalts ingressats a l’Hospital de Mataró superen els 70 anys d’edat i, cara al futur, l’Institut Nacional d’Estadística preveu que el 2040 hi haurà el doble de persones de més de 80 anys de les que hi ha avui dia. Al repte, ben conegut a la història de la medicina, d’adaptar-se constantment  a la innovació tecnològica i als nous coneixements, se n’afegeix un altre: l’adaptació a les necessitats d’una població cada cop més envellida, amb uns problemes de salut diferents dels que hi havia quan es van dissenyar els hospitals al nostre país.

L’èxit del sistema de salut és garantir més qualitat de vida als anys, però és urgent reorganitzar la manera com atenem als pacients amb malalties cròniques per evitar les crisis i recaigudes que requereixen d’ingrés hospitalari, perquè limiten la seva autonomia i qualitat de vida.

A l’Hospital de Mataró s’està iniciant el desplegament d’un model específic per atendre aquestes persones –pacient crònic complex— quan ingressen. Es tracta d’un model més integral, que compta amb la participació de diverses especialitats, coordinades en equips multidisciplinaris que es preocuparan per fer plans individualitzats i millorar l’atenció primària i domiciliària.

Alhora, s’aprofitaran les estades a l’hospital per facilitar eines per als cuidadors d’aquests malalts, habitualment les seves famílies o, cada vegada més sovint, els cuidadors de centres residencials.

 

Millorar l’experiència del pacient i de la seva família

Per a l’elaboració del Pla Estratègic del CSdM 2017-2020 s’ha comptat amb la participació de pacients a través d’un grup de treball focal. L’objectiu era prioritzar les actuacions en aquells processos que, des del punt de vista dels usuaris,  més poden contribuir a millorar la seva experiència als centres del CSdM. Com a resultat, aquestes actuacions se centren en facilitar l’accés als centres i als serveis, millorar aspectes de tracte (acollida, intimitat, descans nocturn, seguretat) i millorar la comunicació.

El CSdM disposa d’alguns bons exemples que serveixen de referència en aquest camp, com ara la Unitat Materno-Infantil, amb tot el programa d’acompanyament a l’embaràs i el part, amb habitacions individuals i dissenyades per a la millor experiència durant els naixements. Altres exemples serien la Unitat d’hospitalització psiquiàtrica infanto-juvenil, que ha incorporat amb èxit la teràpia amb gossos (ara en fase experimental a la unitat d’adults) o les noves unitats que s’estan dissenyant per a malalts crònics complexos.

 

Un hospital universitari 

Com ja s’ha dit, l’avenç constant en diagnòstics i tractaments obliga els centres sanitaris a una adaptació constant, tant de la seva tecnologia com de la manera de treballar. Per ser flexibles, calen equips formats per professionals de diferents especialitats amb capacitat per aprendre i incorporar aquests nous coneixements a la seva pràctica clínica.

És per això que el Pla Estratègic del CSdM 2017-2020 vol reforçar la vessant docent, de recerca i d’innovació del CsdM. En concret, es planteja assolir en breu l’objectiu que l’Hospital de Mataró esdevingui un hospital universitari, adscrit a una facultat concreta de medicina i a una d’infermeria.

De fet, el Consorci es troba en un molt bon punt de partida per assolir aquest objectiu: té un programa de residents, línies de recerca acreditades i un programa específic per promoure la innovació entre els seus treballadors. Com a exemple de la seva activitat com a centre docent, durant el curs que tot just ha acabat, prop de 500 estudiants de medicina i d’infermeria van realitzar les pràctiques de pregrau als centres del CSdM.

 

Un centre de recerca en expansió

Com a centre acreditat pel Ministeri de Sanitat per formar especialistes, el CSdM té actualment en plantilla més de 80 residents entre metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs clínics. El Pla Estratègic del CSdM 2017-2020 vol ampliar la formació de residents, explorant noves especialitats, sobretot en l’àrea d’atenció primària, àmbit en el que es planteja obrir una nova línia formativa per a infermeres especialistes en infermeria de família (que se sumaria a la de salut mental, iniciada fa dos anys, i a la de llevadores).

Per poder finalitzar la residència, és necessari que aquests professionals participin en estudis o projectes de recerca. En aquest sentit, el CSdM compta amb quatre línies de recerca acreditades per l’Agència de gestió d’ajuts universitaris i recerca (AGAUR): Pneumònies adquirides a la comunitat; Sèpsia, inflamació i seguretat del malalt crític; Sarcopènia, fragilitat i dependència i Motilitat digestiva, disfàgia i la seva alteració en les malalties cròniques

A més, enguany se’n presenten dues més: una sobre càncer colo-rectal, i una altra sobre salut mental.

 

Un hospital més quirúrgic 

L’Hospital de Mataró és un centre de referència en cirurgia sense ingrés, i en procediments com la cirurgia de l’obesitat mòrbida, les pròtesis de nova generació directament implantades a l’os per a malalts amputats, o la cirurgia otorrinolaringològica, per posar només tres exemples. El Pla Estratègic del CSdM 2017-2020 vol consolidar i reforçar la vessant quirúrgica de l’Hospital i, per aconseguir-ho, calen canvis importants, tant en aspectes organitzatius com estructurals.

A banda de millorar la salut i qualitat de vida dels afectats, el canvi en la manera d’abordar els pacients crònics de més edat a fi d’evitar recaigudes i reingressos, té un altre objectiu també molt important: permetre que els hospitals generals, com el de Mataró, puguin dedicar més espai als processos quirúrgics i de major complexitat que són, de fet, els que defineixen el caràcter dels centres hospitalaris d’aguts.

En aquest sentit, l’Hospital de Mataró té limitacions estructurals per atendre, amb prou rapidesa, la població que està en espera de ser operada. Per aquest motiu, té previstes i aprovades inversions per fer una ampliació del bloc quirúrgic al llarg del període del Pla Estratègic del CSdM 2017-2020:  tres quiròfans nous i una millor dotació de la zona de cirurgia sense ingrés (cal tenir en compte que actualment el 65% dels malalts que s’operen marxen a casa seva el mateix dia, sense pernoctar a l’Hospital).

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.

Deixa un comentari