Publicat el 30/01/2021

Per poder aplicar aquestes mesures s’han habilitat nous espais electorals que permeti garantir les distàncies entre els membres de les meses i que hi hagi recorreguts independents, amb entrades i sortides diferenciades, als col·legis electorals

La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya per aquest 14 de febrer exigirà tot un seguit de canvis organitzatius per garantir un conjunt de mesures de seguretat relacionades amb la Covid-19.
Diferents equips municipals de Secretaria, Serveis municipals i Emergències s’han reunit per concretar tots els aspectes per garantir la correcta celebració de la jornada electoral. Carles Pérez, responsable municipal de riscos laborals, és el responsable “covid-19 de l’administració local” pel compliment del protocol sanitari que exigeix que hi hagi un conjunt de persones a les seus electorals vetllant pel respecte de totes les mesures.
La convocatòria electoral ha establert la creació de l’Oficina de seguretat sanitària que estableix directrius i farà el seguiment dels dispositius de seguretat, posarà materials a disposició dels ajuntaments i resoldrà consultes. Entre d’altres mesures s’estableix que cada col·legi electoral tingui un responsable de seguretat sanitària que garantirà el compliment de totes les mesures establertes.

Nous espais electorals a les escoles Joan Margall i Sinera i reordenació de les meses
Per poder garantir les mesures, sobretot les distàncies i passos, s’ha proposat la reorganització d’espais que farà que hi hagi menys meses a la sala polivalent del Centre Cultural i que s’obrin espais a la sala de psicomotricitat  i vestíbul de l’escola Joan Maragall i al gimnàs de l’escola Sinera.
També hi haurà menys taules a la Biblioteca i no s’obrirà el col·legi que se situa a l’OAC, a la Plaça de la Vila.

El protocol sanitari recomana franges horàries per votar els diversos col·lectius, com s’havia fet durant el desconfinament progressiu. Tots els espais tindran un reforç informatiu de cartelleria i persones per assessorar. El protocol també estableix el nombre de mascaretes quirúrgiques per cada mesa, la seva renovació i les distàncies.

També s’estableixen les mesures pel vot de les persones positives de Covid-19 que hauran de fer-ho a darrera hora de la jornada, de 7 a 8 de la tarda. Per poder rebre aquesta votació les persones de les meses s’equiparan amb equips de protecció individual (EPI).

En conjunt més de 120 persones dels serveis municipals participaran en totes les tasques que s’estan establint per garantir el dret a vot amb totes mesures sanitàries i de seguretat electoral.

 

Deixa un comentari