Premià de Mar, zona Blava de Can Pou-Camp de Mar: aquest any no caldrà fer distintiu nou | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 02/06/2011

Els adhesius del 2009 i 2010 (color marró) serviran per a tota la temporada 2011.
Aquest estiu, els usuaris de la zona blava de Can Pou-Camp de Mar podran utilitzar el mateix distintiu del 2009 i 2010 que era de color marró.


La zona blava en aquest sector del municipi funciona entre el 15 de juny i el 15 de setembre. El propòsit és assegurar la rotació en l’estacionament durant aquest període de gran afluència de turismes a la zona de Can Pou-Camp de Mar, garantint als veïns l’aparcament gratuït. Aquest distintiu no té cap cost.
Els veïns que no tinguin el distintiu del 2009, podran fer-ne la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a partir de l´1 de juny.
¿Quines persones poden disposar d’aquest distintiu?
a)
empadronat a Premià de Mar titular de vehicle en alta al padró de l´IVTM.
b) empadronat a Premià de Mar, que disposi de vehicle facilitat per la seva empresa (acreditar  mitjançant certificació de l’empresa).
c) empadronat a Premià de Mar, que hagi adquirit recentment el vehicle sempre que demostri que aquest està domiciliat a Premià de Mar.
d) titular de vehicle i d’immoble d’alta al padró de l’Impost sobre Bens Immobles ubicat a la zona de Can Pou – Camp de Mar (districte censal 3-6)
e) titular de vehicle que acrediti tenir lloc de treball en la zona de Can Pou – Camp de Mar (districte censal 3-6).”
Més informació a: l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. També es pot demanar informació a través del telèfon 93 741 74 00 o del correu electrònic
oac@premiademar.cat.

Deixa un comentari