Publicat el 19/11/2015

Aquesta setmana s´han començat a  mesurar els vehicles que circulen a diversos indrets del municipi. Aquesta acció s´emmarca dins el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) que està elaborant la Diputació de Barcelona per encàrrec de l´Ajuntament i es fa tant amb aparells que funcionen de manera automàtica com de manera manual. Aquests treballs duraran aproximadament dues setmanes i aniran acompanyats d’’enquestes que es faran als conductors.

Els PMUS són una eina per a la planificació de la ciutat que  persegueix objectius força transversals: millorar la qualitat de l´espai públic, racionalitzar el consum d’energia, reduir la contaminació atmosfèrica, millorar la seguretat viària de les ciutats i optimitzar els serveis i infraestructures del transport.  

Cal recordar que a la primavera-estiu es van fer un seguit d’enquestes telefòniques als veïns i veïnes de Premià de Mar per conèixer els seus hàbits de mobilitat. Com a resultat d’aquestes enquestes es va obtenir una perspectiva de quins són els hàbits de mobilitat dels premianencs, en dies feiners:

– Els 28.163 residents censats a Premià de Mar (dades a desembre 2014) realitzen diàriament al voltant de 88.000 desplaçaments, que en mitjana representen 4 desplaçaments al dia per persona (incloent viatges d’anada i de tornada).
– El 59% dels desplaçaments diaris (51.800 desplaçaments/dia) es realitzen dins del propi municipi de Premià. D’aquests, la major part són desplaçaments no motoritzats (86,2% a peu i un 0,3% en bicicleta). El 13,0% es realitza en vehicle privat, i un 0,5% en transport públic.
– Un 38% dels desplaçaments diaris (33.800 desplaçaments) els realitzen els residents cap a fora del municipi, principalment per motius de feina. Els desplaçaments de connexió es realitzen majoritàriament en vehicle privat (un 60% en dia feiner), i transport públic (32%). El 8% es fan de manera no motoritzada. 
– Els municipis amb major connexió són Barcelona (30% dels desplaçaments de connexió), Mataró (18%), el Masnou (8%), Premià de Dalt (7%) i Vilassar de Mar (7%).
– Finalment, hi ha un 3% de desplaçaments (2.400 desplaçaments) que els residents a Premià de Mar realitzen externament al municipi. 

Deixa un comentari