Publicat el 03/02/2015

A mitjan juliol va entrar en funcionament l’aplicació Premià Actua,  que permet que els ciutadans puguin traslladar, des d’un dispositiu mòbil o tauleta o des de la pàgina web www.premiactua.cat, les incidències que detectin a la via pública. Les incidències que l’aplicació recull es divideixen en 4 categories: neteja viària i recollida de la brossa, avaries d’enllumenat públic, neteja de platges o senyalització viària.
Fins el 15 de gener d’aquest 2015, sis mesos després de la seva posada en marxa,  van arribar a través d’aquesta aplicació un total de 295 incidències, 222 de les quals van estar relacionades amb la neteja viària i la recollida de la brossa; 20 amb avaries de l’enllumenat públic; 14 amb neteja de les platges; i 39 amb senyalització viària. D’aquest total d’incidències, a data de 27 de gener, 239 havien estat resoltes. Pel que fa a la resta, 53 havien estat denegades (la majoria d’elles perquè corresponien a tipologies diferents de les establertes per l’aplicació i en aquests casos es traslladen a l’àrea corresponent)  i les restants es trobaven en procés de resolució/resposta o estan pendents.
L´aplicació es pot descarregar directament a través dels enllaços corresponents de la pàgina web
www.premiactua.cat,  així com als portals de descàrrega d´aplicacions d´iPhone (Apple Store) i Android (Google Play).
Els usuaris que vulguin fer ús de l’aplicació a través del web s’han de registrar com a usuaris del servei.
L’aplicació Premià Actua suposa un pas endavant en la millora de les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans i se suma a les diverses accions que s’estan portant a terme des de l’aprovació del Reglament de govern obert i participació ciutadana.

Deixa un comentari