Publicat el 05/05/2020

Ho podran fer dues vegades al dia, entre les 6 i les 10 hores i les 20 i les 23 hores, i dins del terme municipal on resideixen

Segons la Orden SND/388/2020 de 3 de maig publicada al BOE, a partir d’aquest dilluns, els esportistes federats poden entrenar de manera individual en espais a l’aire lliure. Ho podran fer dues vegades al dia, entre les 6 i les 10 hores i les 20 i les 23 hores, i dins del terme municipal on resideixen.
Per fer aquests entrenaments podran accedir lliurement a aquells espais naturals que siguin necessaris per a la seva activitat esportiva.
En el cas de Badalona, aquesta mesura significa que aquelles persones que estiguin federades per realitzar esports que es desenvolupin dins del mar podran accedir a l’aigua sempre que compleixin els protocols sanitaris establerts i respectin el distanciament social.
Per tal d’acreditar que estan federades, les persones que vulguin entrenar en el mar hauran de tenir vigent la seva llicència esportiva.
La Orden SND/388/2020 de 3 de maig publicada al BOE inclou també la regulació dels entrenaments per a esportistes professionals i d’alt nivell així com les directrius dels entrenaments de caràcter bàsic que poden realitzar els esportistes vinculats a lligues professionals.

Podeu consultar el contingut de la Orden SND/388/2020 de 3 de maig publicada al BOE en el següent enllaç:  https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793

Deixa un comentari