Publicat el 16/09/2015

Com informen des del consistori vilassarenc, actualment, el deute real de l´Ajuntament, incloent la SA, és d´aproximadament del 170% (el límit establert és del 110%).
També afegeixen que entre les principals mesures per reconduir la gestió econòmica hi ha la sol·licitud del preconcurs de creditors de la SA Municipal i el refinançament dels crèdits amb les entitats bancàries.
Pel que fa a d’altres dades que han fet públiques sota la situació del deute bancari des del consistori, després d´analitzar les dades del consistori i de l´empresa municipal de promocions urbanes, l´endeutament bancari s´eleva a la xifra de 21.500.000 euros en el cas de l´Ajuntament i 12.421.717 euros en la societat municipal, el que significa uns 34 milions d´euros.
Cal tenir en compte que els ingressos anuals de l´Ajuntament aquest  2015 són de 19.248.206 euros. I cal tenir en compte, també, que en el cas dels crèdits bancaris de la SA Municipal s´està en mora (hi ha moltes quotes impagades).
El deute total de la SA Municipal, que no només és bancari, també inclou 437.847 euros d´hisenda (avui en fase d´embargament) i proveïdors per import de 2.862.513 euros. Molts d´aquests proveïdors, al tenir crèdits vençuts i exigibles, podrien instar el concurs necessari de la SA Municipal. Total deute: 15.721.717 euros.
Davant aquesta situació, l´actual govern ha elaborat un Pla de xoc amb diferents mesures d´actuació que permetin afrontar la situació d´endeutament de l´Ajuntament i la SA Municipal.

Deixa un comentari