PIMEC Maresme-Barcelonès Nord demana que la resta del rescat europeu de la banca espanyola es destini a crèdit per a les pimes | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 21/01/2013

Les darreres estadístiques confirmen novament el deteriorament del crèdit a Espanya. La taxa interanual de variació del crèdit a empreses no financeres del novembre del 2012, anunciada pel Banc d’Espanya, ha estat la més baixa dels darrers anys, amb un -4,6%. Entre el 2009 i el passat novembre, el ritme interanual de caiguda del crèdit s’ha triplicat del -1,4% al -4,6%.
Aquestes dades encaixen amb les enquestes periòdiques sobre crèdit del Banc Central Europeu (BCE). A la darrera edició, un 81% de les pimes espanyoles havia patit un augment dels tipus d’interès el 2011, la xifra més alta de tota la UE (a Grècia era del 67% i a Itàlia del 74%). Un 55% de les pimes havia hagut d’aportar més garanties, davant la mitjana del 29% a la UE o el 36% a Itàlia. El Fòrum Econòmic Mundial situava Espanya en el lloc 122 de 144 països, entre Bòsnia i Nigèria, en l’accés al crèdit per a pimes. A banda, les grans empreses espanyoles sotmeten les pimes proveïdores a llargs períodes de pagament que minven encara més els seus recursos financers, com s’extreu de l’anàlisi dels balanços de les empreses de l’Ibex 35 publicats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV): durant el primer semestre del 2012 van pagar amb un retard mitjà de 215 dies, termini que gairebé triplica el màxim fixat (75 dies al 2012), segons ha denunciat la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) de la qual PIMEC forma part.
Davant aquesta situació que impedeix la recuperació de l’economia, PIMEC Maresme-Barcelonès Nord reclama mesures immediates que impliquin les institucions europees i el govern espanyol. Per una banda, recorda que l’acord signat al juliol entre la Unió Europea i Espanya, “Memorandum of Understanding” (MOU), preveia fins a 100.000 milions € per a sanejar el sistema bancari espanyol, del qual se n’han disposat ja 40.000 milions. Per l’altra banda, la recent relaxació dels requisits de capital de Basilea III rebaixaran les necessitats de recapitalització de la banca espanyola, alhora que la davallada de la prima de risc allunya l’ombra del rescat de les finances públiques, en la mesura en què el govern de l’Estat es pot continuar finançant als mercats de deute a tipus d’interès raonables.
Ateses aquestes menors necessitats de fons europeus per sanejar bancs i recolzar els comptes públics, PIMEC Maresme-Barcelonès Nord demana que el suport europeu al sanejament del sistema bancari que no s’hagi disposat es destini a un nou vehicle o fons per finançar crèdits a les pimes, que són les que poden crear major volum d’ocupació i ajudar a treure el país de la crisi.
Davant les recomanacions del comissari europeu d´Ocupació i Afers Socials, Laszlo Andor, perquè el Govern espanyol impulsi els autònoms, el treball per compte propi i l´economia social, PIMEC Maresme-Barcelonès Nord demana una major implicació de les institucions europees perquè aquestes propostes vinguin recolzades per un finançament real. És en aquest mateix sentit que es fa necessari l’obligació de lligar la segona part del rescat al desenvolupament d’aquestes polítiques de reactivació econòmica.

Deixa un comentari