Publicat el 17/02/2020

L’Informe anual de l’activitat turística de la Destinació Barcelona 2019 (dades del 2018) és el principal recull dels indicadors de turisme a la província. El treball el fa el Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona

Les xifres en ocupació i demanda del sector turístic a la comarca
Segons recull aquest informe, El Maresme és la comarca amb més volum d’activitat del sector turístic després del Barcelonès. Pel que fa a ocupació, l’any 2018 les places de càmping es van mantenir respecte el 2017 i les d’establiments hotelers van disminuir un -0’1% degut a la reforma de molts establiments (el que suposa 26 places menys). En el cas del turisme rural, es va veure un augment en l’oferta de places de +19,3% (en concret, 26 places noves). D’altra banda, l’oferta d’apartaments turístics va créixer en el període de l’estudi un +36,3% (130 places noves) i els HUT (Habitatges d’Ús Turístic) van augmentar un +34,3% (el que representa 4.982 places noves). Una altra data significativa en aquest àmbit és que els HUT suposen més del 27% del total d’oferta de places de la comarca, per sota de l’hotelera, del 45%.
Dins els indicadors de demanda, els establiments hotelers obtenen resultats positius (+2,5% respecte 2017 i un +0,1% en nombre de pernoctacions) i els càmpings negatius (-12,0% i un -4,5% menys de pernoctacions). El grau d’ocupació en establiments hotelers ha retrocedit -2,0 punts percentuals i el d’ocupació en càmpings -2,8. Segueixen, però, per sobre de la mitjana de l’Entorn de Barcelona. No es disposa de dades oficials pel que fa a la demanda en l’àmbit del turisme rural.

Com són els turistes del Maresme i els seus acompanyants
El perfil del turista del Maresme, segons l’informe de la Diputació a través de l’enquesta Eddetur, en la qual col·labora el Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme, és un home (71,5%) d’uns 46 anys, destacant-se també que totes les franges d’edat tenen un pes important entre els turistes de la comarca. Per procedències, el 23,7% resideix a Catalunya i un 64,8% a la resta d’Europa. Els turistes que resideixen a la resta d’Espanya són un 9’3%.

D’altra banda, entre els turistes que venen de l’estranger, el mercat més important és l’anglès (16,8%), seguit pel neerlandès (10,7%), el francès (9,2%) i l’alemany (6,0%). Si es compara amb la mitjana de l’Entorn de Barcelona, destaquen els mercats anglès i neerlandès, més de 6 pp per sobre de la mitjana.

Pel que respecta al perfil dels acompanyants, una majoria dels turistes del Maresme viatja amb la seva parella (40’1%) o amb la família (38,4%). I un 45,6% ho fa amb vehicle propi, mentre que el 40,9% utilitza l’avió com a principal mitjà de transport per arribar a la seva destinació. El motiu principal de viatge, segons manifesten, és l’oci i les vacances (90,0%).

Hotels, càmpings i apartaments turístics, principals allotjaments
Els establiments hotelers (67,5%) són, segons l’Informe de la Diputació, el principal tipus d’allotjament per als turistes que visiten la comarca. Seguidament hi van els càmpings (21,4%). Pel que fa als turistes que s’allotgen en apartaments turístics i HUT creixen +3,2 pp en relació a l’any 2017.

Durada de les estades dels turistes a la comarca i cost
L’estada mitjana que fan els turistes al Maresme és de 7,5 nits. Un 11,4% de visitants pernocten 2 nits a la destinació i el 60,3% ho fa més de 6 nits. Pel que fa al cost de l’allotjament per persona i nit (39,1 euros) disminueix una mica respecte l’any anterior i es manté per sota de la mitjana de l’Entorn de Barcelona. També succeeix el mateix amb la despesa durant l’estada per persona i nit, de 28,9 euros.

Els turistes valoren el Maresme amb un 8,3
Un 45,4% dels turistes repeteix la seva visita a la comarca, mentre que per al 53,0% és la primera vegada. Els turistes enquestats per elaborar l’informe valoren globalment la destinació amb un 8,3, seguint la mitjana de l’Entorn de Barcelona. Els ítems més ben valorats són el caràcter, l’amabilitat de la gent i la seguretat ciutadana. Pel que fa a l’oferta d’aparcament, és l’ítem que rep la puntuació més baixa.

La identitat dels maresmencs a la xarxa
En relació a la seva identitat en línia, la comarca del Maresme arriba als 33.060 fans a Facebook, el que suposa un +30,8% més que el 2017. És la comarca que ha crescut més en nombre de seguidors a Facebook en l’any de l’estudi. També la que té el nombre més elevat de seguidors si es compara amb les altres comarques de l’Entorn de Barcelona.
Per obtenir aquestes dades, l’estudi parteix dels seguidors de xarxes del Maresme dels municipis de Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Pineda de Mar i Santa Susanna, així com del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme. S’analitza el nombre de seguidors de les diferents xarxes socials, junt amb l’indicador de la reputació en línia (iRON).
D’altra banda, en aquest context creixen també les audiències directes a Twitter (+8,5%), que han arribat als 9.411 seguidors; i a Instagram (+51,4%), amb 9.492. En els dos casos, a més, és la tercera comarca amb més seguidors. Pel que fa a la reputació en lína (iRON) augmenta respecte l’any passat en l’àmbit dels allotjaments (7,86 sobre 10) i en els atractius turístics (8,36 sobre 10), i es manté en restauració (8,15 sobre 10).

Es pot consultar  l’Informe anual de l’activitat turística de la Destinació  Barcelona 2019 (dades del 2018) complet al següent enllaç: https://cutt.ly/OrLPvDg

Foto: Club Golf Sant Andreu de Llavaneres

 

 

Deixa un comentari