Publicat el 25/11/2016

Arran de l’últim episodi de pluges, el dimarts i dimecres 22 i 23 novembre, la Riera d’en Cintet, ja malmesa pels aiguats de l’octubre, ha agreujat la seva problemàtica amb el col·lector, que s’ha tornat a obturar després de la reparació provisional que havia aturat el vessament d’aigües residuals. 
En aquests moments, el col·lector torna a estar col·lapsat i les aigües residuals tornen a sobreeixir. L’Ajuntament està posant tots els mitjans tècnics i humans per resoldre el problema al més aviat possible i es treballarà ininterrompudament durant el cap de setmana per intentar solucionar-ho. 

Amb motiu de la reparació, s’ha tallat al trànsit de vehicles la Riera d’en Cintet, des de Gregal a Narcís Monturiol, i avui s’ha tallat el carrer Narcís Monturiol entre carrer del Mont i la Riera d’en Cintet. 

D’altra banda, les darreres pluges també han provocat l’enfonsament parcial de la calçada de la Riera d’en Cintet entre Gregal i Llevant, en concret un esvoranc de 15 metres de llargària i 2 m de fondària que ja s’ha tapat, en una zona que ja estava tallada i delimitada amb tanques. 

Des de l’Ajuntament s’està actuant d’urgència per assegurar la calçada per evitar possibles danys i un cop ultimats els detalls tècnics i administratius començaran les obres d’execució de reparació amb caràcter d’urgència.

L’Ajuntament segueix a l’espera de rebre les ajudes que es van demanar a la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol després dels aiguats del 12 i 13 d’octubre.

Deixa un comentari