Obertes les inscripcions per a la Rua de Comparses de Premià de Mar | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 21/01/2013

El 10 de febrer es farà la tradicional Rua de Carnaval, en la qual hi podran participar totes les comparses formades per un mínim de 10 persones. Les inscripcions es poden fer fins el 31 de gener.


BASES XXVII RUA DE COMPARSES CARNAVAL 2013
Un any més la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Premià de Mar organitza la tradicional Rua de Comparses, que es regirà per les següents bases:
1. Podran participar a la Rua de Carnaval del dia 10 de febrer de 2013 totes aquelles comparses formades per un mínim de 10 persones.
2. El període d’inscripció de les comparses serà des del dia 14 al 31 de gener de 2013. Les inscripcions es podran fer al Centre Cívic (Esperança 19-21) de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 18 a 22 h., i dissabtes de 17 a 21 h., o enviant el full d’inscripció a la següent adreça electrònica:
festes@premiademar.cat.
Aquest full el trobareu a la següent adreça electrònica:
www.festamajordhivern.org
3. Cada comparsa s’inscriurà sota un lema al·legòric, relacionat amb la disfressa que portin els seus membres.
4. Cada comparsa anirà desenvolupant la seva coreografia al llarg del recorregut de la Rua, amb música si hom ho creu convenient, però sense interrompre el ritme de marxa de la Rua.
5. Per tal de complementar el seu espectacle, les comparses podran utilitzar confetti, serpentines o similars. En cap cas es permetrà llançar caramels al públic.
6. La Regidoria de Festes lliurarà a cada comparsa un número d’identificació que s’haurà de col·locar en un lloc visible durant el transcurs de la Rua. Aquesta identificació s’entregarà el dilluns 4 de febrer durant la reunió de caràcter obligatori per a totes les comparses, que tindrà lloc al Centre Cívic, a les 20 h., i en la qual només s’admetrà un màxim de dos representants per comparsa. La comparsa que no presenti cap representant a l’esmentada reunió serà desqualificada.
7. La concentració de comparses prèvia a la desfilada es farà a la plaça de Joan Coromines (barri del Gas) a partir de les 16 h. del dia 10 de febrer de 2013. La Rua de Carnaval iniciarà el recorregut a les 17 h. La comparsa que no hagi comparegut en el moment de donar la sortida serà desqualificada.
8. Els premis a les comparses són els següents:
¨ 1r. premi: 600 €
¨ 2n. premi: 300 €
¨ 3r. premi: 200 €
¨ Premi especial dels Comerços Associats de Premià, en vals de compra per un valor a determinar
¨ Un accèssit de 100 €, concedit a criteri del jurat
Nota: Sobre l’import dels premis hi haurà la retenció fiscal oportuna
9. Hi haurà un jurat, format per persones alienes a les comparses participants, que faran una valoració en funció de la simpatia i coreografia, el treball i l’originalitat i vistositat de totes i cadascuna de les comparses. Posteriorment, el jurat, redactarà una acta signada per tots ells.
10. La col.locació de les comparses en la Rua serà per rigorós ordre d’inscripció
11. El lliurament dels premis es durà a terme un cop finalitzada la Rua de Comparses, a la plaça dels Països Catalans.
12.Mentre es produeixen les deliberacions del Jurat es preveu una petita exhibició de les comparses participants, per la qual cosa cadascuna d’elles podrà portar la música que consideri més adient. Atès el temps estimat, i l’espai disponible, es limitarà el temps d’exhibició a dos minuts, i la quantitat de persones que pugen a l’escenari, a 15.
13. En cas de suspensió de la Rua de Comparses per causes alienes a la Comissió de Festes, la Regidoria de Festes determinarà si hi ha d’haver una posterior actuació, i quan.
14. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases, que seran publicades el més aviat possible en un mitjà de comunicació local. També seran posades a disposició dels interessats en horari d’obertura del Centre Cívic (c. Esperança, 19), i al web municipal (
www.premiademar.cat).
15. Els premis atorgats caduquen als 60 dies naturals.

Deixa un comentari