Publicat el 15/09/2016

El plec de condicions econòmic administratives per la constitució d’un dret de superfície de la finca destinada a la construcció i posterior explotació d’un hotel del Port de Badalona i la cessió del dret de superfície del subsòl de la plaça pública adjacent a aquesta parcel·la que ha de ser destinada a la construcció d’un aparcament ja es poden consultar en l’apartat licitacions del portal web de la societat (www.marinabadalona.cat). 

Oriol Lladó, primer tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, manifesta que l’equip de govern i el consell d’administració de Marina “estem convençuts que la parcel·la que posem a subhasta és interessant des d’un punt de vista del sector: davant del mar, a tocar d’un port dinàmic i situat en una zona ben comunicada i en projecció”

D’entre les condicions del concurs de constitució i cessió del dret de superfície de la parcel·la d’ús hoteler situada del Port de Badalona, destacar que l’empresa que guanyi el concurs l’aconseguirà per un termini de 99 anys, amb un preu de sortida de 8,4 milions d’euros (IVA no inclòs). 

Concretament, la superfície objecte del concurs és una peça de 2.450,36m2, amb 12.000m2 d’edificabilitat, que s’ordenaria en un edifici de planta baixa més 15 plantes, de quatre estrelles i unes 170 habitacions. A més de l’ús hoteler es preveuen d’altres usos per complementar l’oferta d’aquest nou equipament, orientat al turisme de tipus familiar, al turisme de negocis i també concebut perquè doni servei a la necessitat d’allotjament vinculada als equipaments i al campus biosanitari de Can Ruti. “Assegurarem amb la subhasta que l’hotel finalment implantat respondrà a les necessitats de la ciutat, i ajudarà a la dinamització econòmica de Badalona i al seu posicionament com a ciutat d’interès turístic”, afegeix Lladó. 

En aquest sentit, la previsió és que inclogui gimnàs, espais tipus “spa”, amb piscina i tractaments especialitzats, sales de convencions, restaurants de qualitat i un espai destinat a sala de ball integrada en l’oferta de l’hotel, no com una opció lúdica segregada. El primer tinent d’alcalde i responsable de Badalona Habitable aclareix que tot el document que fixa les condicions de la subhasta estan orientats a l’objectiu de “buscar un hotel de qualitat, allunyat de l’estratègia low-cost, i amb serveis reforçats de tipus esportiu, familiar i enfocat també a l’activitat professional”. 

En qualsevol cas, els darrers detalls sobre el número final d’habitacions o quin serà el disseny final forma part del programa funcional i arquitectònic que els grups que optin al concurs presentin. La presentació d’un avantprojecte, el pla de negoci, els terminis de pagament i el calendari d’execució formen part de la documentació a aportar i a valorar en diferents aspectes i que sumen un màxim de 100 punts. Les millores ambientals i sociolaborals també es valoraran significativament. Destacar que d’entre els requisits aprovats queda vinculada de manera obligada a l’hotel la construcció de l’aparcament i de la llosa que l’ha de cobrir, en la que desembocarà aquest tram del passeig marítim en una gran plaça pública, fins al Port. 

Un cop convocat el concurs amb la seva publicació en el diari oficial europeu (el DOCE) el 10 de setembre i el dia 14 de setembre en el portal web de la societat, el calendari aprovat fixa el 12 de desembre com la data màxima per presentar les ofertes, un termini força més ampli dels 52 dies establers per llei en aquest tipus de propostes. De manera que es preveu que la primera quinzena de febrer es pugui fer l’adjudicació, i que la posada en marxa de l’hotel pugui ser una realitat el primer semestre de 2019. 

Deixa un comentari