Publicat el 05/09/2014

La platja de Montgat i el seu atractiu turístic i natural han suscitat un interès creixent per part de particulars de Montgat i residents d’altres poblacions, que han vist el municipi com una bona localització, per la seva proximitat a Barcelona i per la qualitat de les seves platges i les seves aigües.
Enguany s’han estrenat guinguetes amb tot un seguit de millores qualitatives per als usuaris.
El nou disseny en blanc pretén donar unitat a la línia marítima del poble i segueix l’estil tant de les guinguetes dels municipis veïns de Badalona i Masnou com del propi Malamar Wake Park de Montgat. Totes elles, a més, incorporen millores de seguretat i també per a la mobilitat de tots els usuaris.
Així doncs, es tracta de construccions en dos mòduls que s’uneixen per formar una superfície aproximada de 20 metres quadrats, quedant dues zones delimitades per una paret central. Cadascuna de les zones disposa d’un sistema de ventilació superior per tal de millorar la sortida de fums i evitar l’acumulació de la calor mitjançant efecte xemeneia.
La zona destinada a bar està completament oberta a l’exterior mitjançant porticons amb sistema d’obertura hidràulic i barres de fusta envernissades amb vernís de poliuretà d’alta resistència a l’abrasió.
La terrassa està formada per una tarima de fusta plana a la base, formada per passarel·les desmuntables de fusta de pi tractat autoclau muntat en sistema openair. La superfície total de la terrassa és de 93,36 metres quadrats, dels quals 54 són coberts i 39,36 queden descoberts.
La carpa que dóna ombra a part de la superfície destinada a terrassa està constituïda per una estructura de fusta amb una superfície de 54 metres quadrats
Els lavabos són d’ús públic i gratuït, entenent-se com a serveis comuns de les platges.

Deixa un comentari