Publicat el 16/02/2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va donar el vistiplau, el 22 de gener, a la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la regulació de l’habitatge d’ús turístic del Masnou, promogut per l’Ajuntament

La modificació aprovada limita l’ús turístic a una zona del municipi i a una tipologia d’edificis. Aquesta regulació de l’activitat d’habitatges d’ús turístic té per objectiu evitar les disfuncions de compatibilitat que aquesta activitat genera amb l’ús d’habitatge, fent prevaldre el dret a l’habitatge habitual per sobre del seu ús eventual.

Segons informa el consistori masnoví, la nova normativa prohibeix els habitatges d’ús turístic a la zona que engloba el barri antic i l’àrea més cèntrica del Masnou, adjacent a la platja. Dibuixa un polígon pseudorectangular, amb un contorn establert pel front marítim central, els carrers de Joan Maragall i de la República Argentina, l’avinguda de la Generalitat de Catalunya i els carrers de Fontanills, de Tomàs Vives, de Sant Miquel i del Torrent Umbert. A la resta del terme municipal, s’hi admet l’ús d’habitatge turístic en habitatges unifamiliars aïllats de més de 150 metres quadrats construïts, és a dir, cases relativament grans amb jardí o pati. En tot cas, l’exercici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic exclou la utilització del mateix immoble com a habitatge principal i resta prohibit en habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció oficial i en els que es trobin en situació de fora d’ordenació.

El document va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament del març de 2019 i, provisionalment, pel del novembre del mateix any. A la sessió del novembre també es va desestimar l’al·legació presentada per una empresa sobre el text aprovat al març i, a més, es van ampliar les restriccions per poder destinar un habitatge a l’ús turístic. La proposta va prosperar amb 13 vots a favor (ERC-AM, Fem Masnou i CUP), 5 en contra (PSC i Cs) i 3 abstencions (JxCAT – Units).

Paral·lelament a la tramitació, l’octubre de 2019 la Direcció General de Turisme va emetre un informe favorable en considerar que la proposta convergia amb els principis establerts al Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022, el qual fixa les accions necessàries per aconseguir un model de creixement del sector turístic que harmonitzi els interessos dels turistes, la població local, els inversors/empresaris i el medi ambient.

Al Masnou segueix vigent la suspensió de llicències aprovada el 7 de juny del 2018, de manera que no s’ha concedit cap llicència des d’aleshores.

Deixa un comentari