Publicat el 06/04/2021

Argentona disposa d’una nova instal·lació per a aigua calenta i calefacció per a l’escola pública, el pavelló esportiu i el camp de futbol, produïda amb estella de biomassa forestal en una caldera de 400 kW

Aquests instal·lació, que forma part del projecte Biomassa pel clima (https://www.diba.cat/es/web/biomassa) de la Diputació de Barcelona, ha estat visitada aquest dijous pel diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, juntament amb l’alcaldessa, Georgina Sabadell.

El projecte Biomassa pel clima compta amb un pressupost de 3,3 milions d’euros de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) per a un total de 14 calderes de biomassa per donar servei a 42 edificis, amb un total de 4.215 kW potencia instal·lada i una producció tèrmica anual estimada de 7 M kWh, que evitaran més de 1.500 tones anuals CO₂ eq.
La nova caldera, amb una potència de 400 kW i un consum tèrmic de 630.935 kWh de 180 tones d’estella forestal, proporciona aigua calenta i calefacció al pavelló esportiu, l’escola municipal i el camp de futbol, amb un estalvi econòmic de 8.671 euros anuals i 115 tones d’emissions de CO2.
L’equipament disposa d’una sitja d’estella amb capacitat per a 96,8 m³ i magatzem per assegurar dues setmanes de funcionament.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7 “Energia assequible i no contaminant”, 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i 13 “Acció climàtica”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030.
La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Foto: Diputació de Barcelona
El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, i l’alcaldessa d’Argentona, Georgina Sabadell, en la nova planta de calor amb biomassa forestal per equipaments municipals

Deixa un comentari