Publicat el 09/09/2021

Amb la situació epidemiològica actual, BSA adapta els règims de visites dels familiars als pacients ingressats a l’Hospital Municipal de Badalona i al Centre Sociosanitari El Carme de Badalona Serveis Assistencials (BSA), ampliant els horaris de visita

El divendres,10 de setembre, començaran els nous règims de visites als pacients ingressats a l’Hospital Municipal de Badalona i al Centre Sociosanitari El Carme de BSA. Aquesta mesura, de caràcter temporal, respon a la situació epidemiològica del moment. En totes les visites autoritzades, els familiars per accedir hauran de continuar signant la declaració de responsabilitat, el registre de visites i presentar el certificat de la pauta completa de vacunació contra la COVID-19, juntament amb el DNI.
Per centres la nova normativa és la següent:

Hospital Municipal de Badalona:

– Visites de familiars a pacients no COVID-19: podran ser visitats de 13 a 15 hores, per un familiar –sempre el mateix- sempre i quan presentin el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19.
També hauran de presentar el DNI i signar la declaració de responsabilitat conforme la persona que accedeix al centre no presenta cap simptomatologia compatible contra la COVID-19, ni ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva. En cada visita, hauran de signar el registre de visites ubicats als Controls d’Infermeria de les diferents plantes del centre.
És indispensable complir amb les mesures de seguretat: mascareta, distància, rentat de mans, respectar les sectoritzacions i les indicacions dels professionals.

– Visites de familiars a pacients de la Unitat COVID-19: a partir del 7è dia d’ingrés, un familiar podrà visitar l’usuari, sempre i quan presentin el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19. També hauran de presentar el DNI i signar la declaració de responsabilitat conforme la persona que accedeix al centre no presenta cap simptomatologia compatible contra la COVID-19, ni ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva.
En cada visita, hauran de signar el registre de visites ubicat al Control d’Infermeria. Els familiars dels pacients ubicats als “Llits A”, podran visitar el dilluns i dijous de 13 a 15 hores, mentre que els “Llits B” queda reservat pels dimarts i divendres en la mateixa hora: 13 a 15 hores.
És indispensable complir amb les mesures de seguretat: dur l’Equip de Protecció Individual adient seguint les indicacions de l’equip assistencial, distància, respectar les sectoritzacions i les indicacions dels professionals.

Centre Sociosanitari El Carme:
Els pacients podran rebre visites de dilluns a diumenge, de 12.30 a 14.30 hores i de 18.30 a 20.30 hores. Dos familiars –sempre els mateixos- podran alternar les visites, però no coincidir en el temps, per tal que màxim hi hagi un familiar a l’habitació.
Novament, és indispensable el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19. També hauran de presentar el DNI i signar el registre de visites i la declaració de responsabilitat conforme la persona que accedeix al centre no presenta cap simptomatologia compatible contra la COVID-19, ni ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva. L’acompliment de les mesures de seguretat (mascareta, distància, rentat de mans, etc) són vitals. El pacient i el familiar no poden sortir, en cap cas del centre, i tampoc de la unitat assignada.

Queden fora dels règims limitats de visites les situacions excepcionals com poden ser finals de vida, pacients amb discapacitats o dèficits sensorials severs, pacients amb el perfil “Cuida’m” i aquelles situacions que l’equip assistencial consideri excepcionals. D’altra banda, i novament per seguretat, no es permet la lliure circulació pels centres de BSA. Per tant, continua la restricció d’acompanyants per a la resta de visites i/o proves als centres de BSA. Només els menors, persones dependents o en situacions especials podran ser acompanyats.

BSA vol agrair la responsabilitat i esforç de tots els agents implicats, especialment dels usuaris i familiars per col·laborar i adaptar-se a les mesures que tenen un únic objectiu: preservar la salut individual i col·lectiva.

Badalona Serveis Assistencials és una organització de titularitat municipal que presta serveis integrals de salut i socials a la població del Barcelonès Nord i al Baix Maresme, per tal de promoure, mantenir i restablir la salut individual i comunitària i afavorir el benestar de les persones. Amb 16 centres i uns 1.400 professionals atén a una població superior als 430.000 habitants. Dóna servei en els diferents nivells assistencials, és a dir, en l’atenció primària, l’hospitalària, la sociosanitària i la salut mental i addiccions, i també atén la salut sexual i reproductiva i la salut laboral.

Redacció
Font: Badalona Serveis Assistencials

 

 

Deixa un comentari