Publicat el 28/06/2017

A partir d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Teià oferirà un servei d’assessorament per a particulars afectats per préstecs hipotecaris amb clàusules terra.

Aquest servei és totalment gratuït gràcies al conveni de col·laboració establert entre el Col·legi d’Advocats de Mataró, que hi aporta els informadors, i l’àrea de Consum de la Diputació de Barcelona, que se’n fa càrrec dels honoraris. L’Ajuntament, per la seva part, facilita l’equipament informàtic i les dependències de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per atendre els usuaris, http://www.teia.cat/arees/promocio-economica-i-comerc/omic

L’objectiu d’aquest servei és orientar els afectats sobre els aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’existència de clàusules abusives. També s’informarà sobre els tràmits previs de solució negociada per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
Aquesta inquietud ve motivada pel Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. La norma estableix un procediment extrajudicial per resoldre de manera ràpida i gratuïta les reclamacions dels consumidors afectats.

El servei d’assessorament es començarà a prestar aquest dimecres dia 28, de 10h a 14h, i tindrà periodicitat quinzenal fins al 27 de desembre (excepte el mes d’agost). Per fer-ne ús cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 555 12 34 o bé per correu electrònic a omic@teia.cat i el dia de l’entrevista es recomana portar el document d’identitat dels titulars de la hipoteca, l’escriptura de constitució i el rebut de la hipoteca, així com qualsevol altre document que es consideri adient.

La regidora de Participació Ciutadana, Sílvia Marcos, creu que es tracta d’una problemàtica d’abast relatiu a Teià, però prou complexa perquè es posin a l’abast tots els mitjans públics per ajudar els afectats.

Deixa un comentari