Publicat el 30/04/2021

L’Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha elaborat el pla estratègic Smart City de Premià de Mar (https://premiademar.cat/document.php?id=20454).

L’objectiu del document, en el qual hi ha treballat personal tècnic de diversos departaments municipals, se centra a donar un impuls als temes smart amb la finalitat de millorar la qualitat de vida al municipi mitjançant les noves tecnologies.
Aquesta iniciativa permet l’Ajuntament dotar-se d’un Pla estratègic per abordar els reptes actuals de transformació cap a un model de ciutat intel·ligent sota el marc de ciutat digital, innovadora, sostenible i segura.

Per fer-ho possible, el pla estratègic Smart city presenta 6 eixos i 23 actuacions. Els primers giren al voltant de l’economia, la governança, la mobilitat, l’entorn, la societat i el benestar intel·ligents, i contemplen, entre altres aspectes, l’afavoriment de la innovació i la transformació digital; la millora de l’eficiència de la gestió interna municipal premiant la transparència; l’aposta per una mobilitat segura i sostenible; la innovació tecnològica en la gestió de residus; el foment de les competències digitals entre la ciutadania per facilitar, entre altres qüestions, els tràmits municipals; i l’ús de les noves tecnologies per protegir els col·lectius més vulnerables.
Pel que fa a les actuacions, aquestes estan vinculades als eixos anteriorment explicats i, tot i que tenen un termini de desenvolupament que en alguns casos arriba als 8 anys, moltes d’elles estan ja encetades o plenament desenvolupades.

Així, l’eix d’economia intel·ligent contempla un programa de formació específica d’eines i habilitats per a comerços, la plataforma de comerç Premiabiz: https://premiademar.cat/document.php?id=20460  i un WiFi públic als entorns escolars i comercials.Ç
A l’eix de la mobilitat intel·ligent hi ha la sensorització de places d’aparcament públic per informar de la seva disponibilitat, l’impuls de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i potenciar la mobilitat en bicicleta.

En l’àmbit de la societat intel·ligent es contempla ampliar l’oferta de competències digitals per reduir l’escletxa digital, l’ampliació de la digitalització dels tràmits municipals en l’àmbit dels Serveis socials i l’impuls d’una eina predictiva per identificar les situacions de vulnerabilitat en el territori.

Pel que fa a la governança intel·ligent, el pla estratègic Smart City preveu la creació d’una plataforma que integri tota la informació intel·ligent; un reporting smart per prendre millors decisions; l’AppPremià: https://premiademar.cat/document.php?id=20033,  ja en funcionament, per apropar-se a la ciutadania; l’evolució de l’App Premià actua. http://www.premiactua.cat/Index.asp?lng=cat,  per notificar incidències i la implementació d’intranet i extranet  corporatives.
L’eix de l’entorn planteja un nou model de recollida de residus mitjançant contenidors intel·ligents, aconseguir equipaments municipals sostenibles mitjançant l’energia fotovoltaica, enllumenat intel·ligent, telegestió del reg als espais verds, monitorització i gestió intel·ligent dels edificis i equipaments municipals, control dels nivells acústics de les zones més crítiques de la vila i control climàtic i de la contaminació ambiental.

Finalment, les accions previstes en l’àmbit del benestar intel·ligent són el reforç de la videovigilància a punts conflictius i l’app de seguretat ciutadana que recentment s’ha posat a disposició de la ciutadania.

Deixa un comentari