Publicat el 04/02/2022

L’Ajuntament de Cabrera de Mar presenta el nou Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges

 

El pla, pendent del vistiplau de la Generalitat i de l’Estat, ordena el front marítim per tal d’adaptar-lo a les actuals necessitats de la nostra població

 

L’enderroc de l’antic club nàutic i la retirada de la zona d’estacionament han suposat una oportunitat per a replantejar els usos i serveis que trobem a les nostres platges.
Amb la voluntat d’adaptar a aquesta nova realitat el front marítim, l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha impulsat la redacció del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2022-2026. Aquest document pretén endreçar aquests espais públics impulsant els usos actuals de lleure i esport en família i la seva relació amb el medi natural.
El projecte dona així continuïtat al Pla General Municipal vigent en el qual es reserva una gran superfície a parc urbà públic, potenciant la vegetació autòctona associada a dunes, i concentrant els serveis de tal manera que es deixi el màxim d’amplitud per espais naturals.

Els serveis
Entre els usos i serveis inclosos trobem la voluntat de recuperar la pràctica d’esports nàutics amb la instal·lació d’una escola de surf des d’on s’impulsaran també activitats d’educació mediambiental  i es potenciarà l’atenció a les persones amb mobilitat reduïda o l’envelliment actiu.
Donat l’abast del projecte i de la inversió necessària, el desplegament del pla està previst que es realitzi en quatre fases.

El procés
Aquest passat dimecres 26 de gener la Junta de Govern Local va aprovar el programa i els documents per la sol·licitud al Servei del Litoral de la Generalitat d’aprovació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de 2022-2026. Atès que és un projecte de nova implantació en el Domini Públic Marítim Terrestre (de competència del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), l’Ajuntament encara no disposa de títol habilitant per a la seva implantació, restant supeditat a la resolució de l’autorització corresponent per part de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral a la qual el Ministeri li té delegada aquesta competència.

Ho podeu consultar el pla en els documents :

Memòria del programa

Plànol 1

Plànol 2

Plàno 3

Plànol 4

Plànol 5 (guingueta 1)

Plànol 6 (guinguetes 2 i 3)

Plànol 7 (escola de surf)

 

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Cabrera de Mar

Deixa un comentari