Publicat el 01/04/2020

La flor i la planta ornamental, juntament amb els altres sectors agraris amb produccions estacionals, queda inclosa en la prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament de l’activitat,

El Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la covid-19, publicat avui al BOE, modifica el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, després d’haver-ho demanat Unió de Pagesos, permet a les produccions agràries de caràcter estacional que puguin acreditar la reducció de la facturació amb els mesos de la campanya anterior i no amb el semestre anterior.
Aquesta modificació estableix que afecta produccions agràries de caràcter estacional que en els mesos anteriors al què se sol·licita la prestació la seva facturació s’hagi reduït almenys un 75% en relació amb es mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.

El sindicat també ha demanat al Departament d’Agricultura i al Ministeri d’Agricultura que, en cas de no aconseguir, per part de la Unió Europea, la declaració de pertorbació de mercat i l’establiment de les mesures de suport previstes a l’Organització Comuna de Mercats dels productes agraris per aquestes situacions, estableixin, en el marc de la nova regulació anunciada per la Comissió Europea d’ajuts de minimis al sector agrari, ajuts per a les explotacions de flor i planta ornamental arran de les conseqüències econòmiques que els comporta l’estat d’alarma. Cal tenir en compte que aquest sector concentra entre dues terceres parts i el 90% de la comercialització anual en els mesos de març, abril i maig.

Deixa un comentari