Publicat el 30/04/2015

La Fundació PIMEC i NET CRAMAN han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu donar suport legal a les persones empresàries, autònomes i emprenedores que han cessat la seva activitat, que estan en greus dificultats i volen tornar a emprendre.
L’objectiu d’emppersona és oferir orientació i assessorament individualitzat en l’àmbit personal i professional a totes aquelles persones empresàries i autònomes que, pricipalment a causa de la crisi econòmica, han hagut de tancar les seves empreses i busquen una segona oportunitat.
NET CRAMAN és una firma que dóna suport legal a les empreses i entitats en les àrees vinculades al món de l’empresa. Es tracta d’un firma d’advocats multidisciplinar compromès en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa.
Dins del seu compromís social col·laboren amb l´ONG Catalana “Africa ens mira”, han realitzat la constitució de la Fundació “Más que Ideas”  i gestionen el secretariat de les Fundacions “Art Aids” i “Han Nefkens”. Un dels seus principals objectius és que el desenvolupament dels projectes tingui repercussions positives sobre la societat i l’entorn empresarial.
La Fundació PIMEC vol incentivar una actitud d’enfrontament i esforç per engegar nous projectes, reflotar negocis en crisi i ajudar les empreses a recol·locar-se dins del mercat de treball. En aquest sentit, el programa emppersona contribueix a recuperar el prestigi de la figura empresarial, retenir el talent i potenciar la capacitat emprenedora del nostre país. Des de finals del 2009 s’han atès i acompanyat més de 700 persones.
L’acte de signatura ha comptat amb la presència per part dels socis de NET CRAMAN,  Jorge Puig i José Miguel Blasco, i del director de la Fundació PIMEC, Ramon Vila, entre d’altres representants.

Deixa un comentari