Publicat el 13/06/2022

El Maresme s’ha convertit en el primer territori català que disposa d’un Consell de Cultura d’abast comarcal

 

 

El Consell de Cultura del Maresme és una iniciativa del Consell Comarcal que treballarà per donar identitat i empenta a projectes que contribueixin a desplegar polítiques que posin en valor el territori, la seva creativitat, el seu patrimoni i la vàlua dels diferents sectors i agents culturals.
Aquest òrgan -que compta amb representació d’entitats i actors culturals així com de personal tècnic i polític de les administracions locals i comarcals- es va constituir el passat dimarts en una reunió celebrada a Can Palauet.
El seu gran objectiu és la definició de les línies estratègiques a seguir a la comarca a partir del debat i consens entre administracions públiques, entitats i empreses culturals.

Grups de treball per recollir les inquietuds dels sector
Tenint en compte la gran varietat de sectors culturals que conviuen a la comarca, en el mateix plenari de constitució es van establir 5 grups de treball:
– Arts escèniques i musicals;
– Arts plàstiques i visuals;
– Cultura popular i tradicional;
– Llengua i literatura i
– Patrimoni Cultural.

Aquests espais de treball estaran oberts a la participació d’entitats i professionals. “Tothom que desitgi integrar-s’hi serà benvingut, ningú es quedarà a fora. Els grups de treball seran l’eina que permetrà arribar al màxim d’agents culturals del sector” va explicar el conseller de Serveis a les Persones, Marc Bosch.
El Consell Comarcal impulsarà la difusió i dinamització dels grups de treball, amb l’objectiu d’incorporar persones, entitats i agents actius del sector que puguin aportar-hi la seva experiència, així com la de les entitats o empreses que representin. En aquests espais es recolliran les opinions, problemàtiques, inquietuds i propostes sectorials que seran traslladades al Consell de Cultura per a la seva avaluació i incorporació en l’elaboració de la política cultural comarcal.

Segons va comentar el conseller Delegat de Serveis a les persones, Marc Bosch , “l’activació del Consell de Cultura del Maresme és una fita històrica perquè obre una eina que ens permetrà conèixer de primera mà les necessitats del sector. I que des d’aquest àmbit es pugui treballar en una política cultural comarcal que parteixi de les necessitats i inquietuds que s’expressin des dels diversos agents”.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, va agrair als ajuntaments i representants del sector el suport rebut per posar en marxa el Consell de Cultura i va incidir en què la cultura contribueix a vertebrar la identitat comarcal. “Ens permet teixir un relat polièdric del Maresme, alhora que ens ajuda a ser més lliures”, va assegurar.

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat, Andreu Felip, en la seva intervenció, va destacar que “es segueix amb interès” el projecte del Consell de Cultura del Maresme, així com també va apuntar la possibilitat que pugui implementar-se el model en d’altres territoris. “Entenem que pot ser un instrument molt potent per desplegar polítiques culturals i que contribueix a la democratització de la cultura”, va assegurar Felip.

Redacció
Imatge i font: Consell Comarcal del Maresme

 

 

Deixa un comentari