Publicat el 14/07/2017

Els propers dies es procedirà a la tala controlada de l’arbre

A finals del mes de juny, l’empresa encarregada del manteniment de les zones verdes, va detectar que l’eucaliptus situat a Can Borrell s’estava assecant, immediatament es va fer anar un tècnic per que valores el seu estat, i aquest ens va comunicar que estava pràcticament mort, confirmant-se aquest diagnòstic aquesta mateixa setmana, quan en tan sols quinze dies s’ha assecat completament.

Les causes de la seva mort, segons els tècnics, es deguda a diferents factors, com fongs (xancre) que l’han debilitat, cops de calor i la sequera dels darrers anys tampoc ha ajudat.

L’eucaliptus de Can Borrell es un exemplar d’avançada edat. En aquets tipus d’arbres és força freqüent que pateixin xancres, que afecten al seu sistema vascular intern i que no tenen tractament efectiu. El procés ha estat molt ràpid, observant-se en els darrers dies un marcat agreujament dels símptomes fins l’assecada general de la capçada. En els propers dies es procedirà a la tala controlada de l’arbre.

Deixa un comentari