Millor connectats, més segurs. Llavaneres s´adhereix al programari de gestió SIPCAT per als cossos de seguretat i emergències. | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 31/10/2012

El director general d´Administració de Seguretat del departament d´Interior de la Generalitat, Andreu Joan Martínez, i l´alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, van signar ahir un conveni de col·laboració mitjançant el qual Llavaneres s´adhereix al programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT. Prèviament i en la mateixa trobada, es va formalitzar també la relació de Llavaneres amb la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d´emergències i seguretat de Catalunya que té com a objectiu millorar les comunicacions i la coordinació entre els cossos policials
Els objectius del sistema SIPCAT són: donar suport als processos policials, facilitar la coordinació i l’intercanvi d’informació amb altres cossos i entitats administratives, facilitar la connexió al sistema de comunicació de la xarxa d’emergències RESCAT i amb el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, i optimitzar l’ús de recursos.
L’adhesió al programari suposa per a l’Ajuntament de Llavaneres, i més específicament per a la Policia Local, una sèrie d’avantatges atès que el programari ha comptat amb la col·laboració de diferents policies locals perquè s’adapti a les necessitats operatives reals d’aquests cossos de seguretat.
És un programa fet a mida en funció de l’anàlisi prèvia de necessitats detectades, tant a nivell d’actuació local com d’homogeneïtzació dels procediments i sistemes de tots els cossos que operen al país.
En la trobada, el director general i l´alcalde de Llavaneres van valorar molt positivament aquesta aposta per sumar esforços. I és que la integració de la informació dels Mossos d’Esquadra i dels cossos de policia local en el sistema únic del SIPCAT ha de permetre una millor planificació de la seguretat local, i alhora proporcionar a les autoritats de la Generalitat i a les autoritats locals un sistema d’informació que permeti orientar les polítiques de seguretat.


Què és el SIPCAT?
És un sistema informàtic de gestió integral per a les policies locals de Catalunya, amb aplicacions i funcionalitats que es poden aplicar en els següents àmbits:
1. La gestió de serveis operatius i administració: inclou les activitats de la gestió operativa, com ara el registre d’entrades i la gestió de denúncies i actes d’intervenció, així com aquelles activitats associades a la gestió administrativa interna.
2. La direcció estratègica i planificació: el pla de seguretat, els plans operatius de seguretat, la carta de serveis, el quadre de comandament integral dels serveis de policia i les estadístiques d’activitat.
3. Les eines addicionals de suport operatiu: els serveis de gestió indirectes com ara la gestió de dipòsits, de grues i de l’espai públic.
4. L’administració del sistema: afecta a la gestió d’usuaris, la configuració de les plantilles, els informes, els llistats, entre d’altres.
5. La gestió del coneixement: en aquest apartat s’inclou tot allò que té relació amb la gestió del coneixement; per exemple: la normativa legal aplicable, els procediments normalitzats de treball de les policies locals, la intranet corporativa etc.
6. Altres instruments: s’inclou la compatibilitat per a la integració amb eines de mobility/pda, ora/parquímetres /pda, Catcert (certificació electrònica denúncies), Gesit (gestió electrònica de serveis i tràmits. També s’inclouen les connexions externes amb el sistema d’informació geogràfica corporativa, la integració amb el SIP i amb el 112.

Deixa un comentari