Publicat el 13/03/2020

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, seguint les recomanacions del Departament de Salut,  ha posat en marxa un conjunt de mesures organitzatives a tots els centres que gestiona amb l’objectiu de prevenir i contenir la propagació del virus

Les mesures, que es posen en marxa per un període de 15 dies, temps que pot variar segons l’evolució de la malaltia, es resumeixen en:

Limitació de l’activitat programada als centres d’atenció primària i també a les consultes externes dels dos hospitals.  S’anul·len totes les proves no urgents i es dona preferència a l’atenció urgent.
Potenciar l’atenció telefònica tant per a l’activitat programada de l’atenció primària com per a l’hospitalària. Professionals sanitaris seran els qui faran el seguiment dels pacients.
Suspensió de l’activitat quirúrgica ajornable. Es manté l’activitat urgent.
Limitació a una persona el nombre d’acompanyants o visites als pacients ingressats als centres hospitalaris de Blanes i Calella.
S’habiliten espais als dos hospitals per atendre pacients amb sospita d’infecció.
Restricció al màxim de les visites als centres sociosanitaris.  Només es permetrà l’entrada en casos justificats, sempre, amb l’aprovació de la direcció del centre. I també se suspenen les sortides dels pacients i residents.

I a més, continuen vigents les suspensions entorn de:
Totes les activitats formatives externes i internes – Les pràctiques clíniques d’estudiants.
Tota l’activitat del voluntariat.
Totes les reunions internes, excepte les necessàries per al correcte tractament i seguiment dels pacients, i els comitès directius.

Davant d’aquestes mesures de contenció s’agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania per poder reprendre la normalitat de l’activitat tan aviat com sigui possible.
A més, es vol recordar que és molt important que la ciutadania segueixi els canals oficials per informar-se, entre els quals hi ha el Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Deixa un comentari