Publicat el 07/07/2016

L´alcalde, David Bote, va presidir la signatura del Pacte per la Mobilitat de Mataró que ha estat subscrit per tots els grups municipals i la regidora no adscrita.  Aquest document estableix les bases polítiques sobre com ha de ser el sistema de mobilitat de Mataró en el futur amb l´objectiu
d´equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat amb un espai urbà de qualitat i una ciutat saludable.

Línies estratègiques:
El document estableix unes línies estratègiques de treball que són les pautes que hauran de seguir les accions dissenyades

1. Prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària
2. Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient
3. Gestionar l´aparcament i el sistema viari per dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe
4. Adoptar mesures per garantir la seguretat viària. Fomentar hàbits i entorns més segurs i accessibles
5. Minimitzar la problemàtica ambiental associada al transports i a la mobilitat
6. Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies
7. Completar i millorar les infraestructures d´accés i mobilitat de la ciutat
8. Propiciar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, conscienciació i informació.

 El Pacte per la Mobilitat de Mataró ha de servir com a punt de partida de les propostes del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró que actualment s´està elaborant i que s’haurà de desenvolupar en els propers anys.

 El document aprovat conté 6 punts:
1. Exposició de motius
2. El punt de partida (diagnosi)
3. Model de ciutat
4. Els objectius a assolir pel sistema de mobilitat
5. Línies estratègiques
6. Decàleg del Pacte per la Mobilitat

 Aquest pacte també estableix que es nomenarà una Comissió de seguiment per tal de realitzar periòdicament, una avaluació del nivell de compliment dels compromisos adquirits.

L´Foto (S. Ruiz) L´alcalde, els portaveus i la regidora no adscrita després de fer públic el Pacte per la Mobilitat. 

Deixa un comentari