Publicat el 27/07/2019

Al llarg dels darrers cinc anys, Mataró ha augmentat la seva població en 3.848 nous habitants. Durant el 2018, tots els barris han incrementat la seva població amb l’excepció de Molins-Torner i Cirera

Segons les dades del padró continu, a 1 de gener de 2019, a Mataró hi hauria empadronats un total de 128.291 habitants, 1.277 més que l’any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 1,01 % respecte del principi d’any. Es tracta del creixement de població més elevat des de l’any 2009 i amb el qual se supera en un any el llindar dels 128.000 habitants, consolidant la posició de Mataró com a vuitena ciutat amb més habitants de Catalunya.

Segons també informa el consistori mataroní, l’any 2018, el saldo migratori (diferència entre altes i baixes) representa el 91 % del saldo total de població, recuperant i consolidant el protagonisme perdut com a motor demogràfic de la ciutat després d’haver estat el saldo natural (diferència entre naixements i defuncions) la component, que des de l’any 2008 i fins el 2016 (“anys de la crisi econòmica”), havia explicat la totalitat o una bona part del creixement anual experimentat per la ciutat. Per nacionalitats, el saldo natural és negatiu per a la població de nacionalitat espanyola (-134 habitants) i positiu per a l’estrangera (+249 habitants), mentre que en el cas del saldo migratori, el de població de nacionalitat espanyola també és negatiu (-124 habitants) i el de nacionalitat estrangera és clarament positiu amb +1.284 habitants.

La incidència de la població de nacionalitat estrangera no es limita a la dinàmica demogràfica del creixement vegetatiu i el migratori, atès que una part de l’increment anual de la població de nacionalitat espanyola de la ciutat és conseqüència d’un procés de canvi de nacionalitat. En el decurs de 2018, 414 residents han experimentat aquest canvi.

Al llarg dels darrers cinc anys, Mataró ha augmentat la seva població en 3.848 nous habitants, 1.028 habitants més que en el període quinquennal anterior, període 2009-2013, variació relativa del 36,45 %. La progressiva recuperació en els darrers tres anys de la component migratòria (diferència entre altes i baixes) ha suposat un gradual apropament del pes d’aquesta component envers la vegetativa (diferència entre naixements i defuncions) a l’hora d’explicar el creixement demogràfic de la ciutat. En el període 2014-2018, la component migratòria ja representa el 67,13 % del saldo total, quan en el període 2011-2015 registrava valors negatius.

En el darrer any, tots els barris han incrementat la seva població amb l’excepció de Molins-Torner i Cirera. Els que més han crescuts en termes absoluts són Cerdanyola (+249), Palau-Escorxador (+232), l’Eixample (+226) i Rocafonda (+217), mentre que els dos que disminueixen (Molins-Torner i Cirera) ho fan en 11 habitants, respectivament. En termes relatius, els barris que registren les variacions anuals positives més significatives són Palau-Escorxador (+3,31 %), Pla d’en Boet (+2,44 %) i Centre (+2,23 %).

Més informació a: https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2019/mataro-supera-els-128-000-habitants-el-creixement-de-poblacio-mes-elevat-des-de-2009

Deixa un comentari