Publicat el 29/03/2018

L’Ajuntament de Mataró organitza des de l’any 1986 un taller de consum responsable de joguines adreçat a totes les escoles de la ciutat.

En la darrera edició, la del 2017, l’equip de professionals del Centre d’Investigació, Formació i Desenvolupament de la Intel·ligència Emocional (CIDIE) Fundació Ramon Rosal van avaluar el taller i va recollir els resultats obtinguts en un document que ha de servir de guia per conèixer els hàbits de consum dels infants que hi han participat i també per conèixer les necessitats formatives futures. El document es presentarà en un acte públic el proper dimecres 4 d’abril, a les 18 h, a Can Palauet.

Aquest estudi, obert a tota la ciutadania però enfocat sobretot a la comunitat educativa i als professionals de consum de l’Ajuntament de Mataró, ha de ser un document clau que ha de permetre reflexionar i debatre sobre com s’han d’enfocar els tallers de consum dels propers anys.

30 anys de taller de consum responsable de joguines

Els objectius d’aquest taller que es fa des de l’any 1986 són els següents:

– Contribuir a la formació integral de la persona, atenent el desenvolupament de la consciència individual i col·lectiva dels infants en els hàbits del consum responsable, crític i actiu, cercant la informació, la reflexió, la solidaritat i la sostenibilitat en el consum de béns i serveis.

-El desenvolupament de la capacitat d’exercir una elecció lliure, racional, crítica i saludable dels béns i serveis oferts, i també de fer-ne un ús correcte i responsable.

-El coneixement dels drets i deures com a consumidor, i de la manera d’exercir els drets amb responsabilitat. Amb aquest taller es vol ajudar a fer que els alumnes puguin aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana relacionades amb el consum, per tal de poder fer un consum reflexiu i conscient de béns i serveis i sostenible des d’un punt de vista de respecte al medi ambient i de la diversitat cultural i socioeconòmica.

En aquesta edició del curs escolar 2017/2018 es van fer, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, 30 tallers, en un total de 16 escoles, on hi van participar uns 733 alumnes.

Foto: Una de les sessions dels tallers de consum responsable de joguines de l’any 2016. Foto: Ajuntament de Mataró.

 

Deixa un comentari