Publicat el 30/04/2021

La campanya va dirigida a tota la ciutadania amb els consells a seguir per evitar la proliferació del mosquit tigre evitant la posta d’ous i el creixement de les larves en espais amb estancament d’aigua

Més enllà del paper de cada veí i veïna de la ciutat, l’Ajuntament posa en marxa un treball conjunt i transversal entre molts serveis per evitar la proliferació d’aquest insecte transmissor de malalties a equipaments com escoles, els cementiris, horts urbans, instal·lacions esportives i culturals.
De les investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua estancada on aquestes poden créixer.

La forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les accions i els consells necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit tigre al municipi i regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades.

Consells per a la ciutadania:

– Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els què s’hi pugui acumular aigua. En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
– En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima).
– En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui us focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima) que cobreixi completament la superfície de l’aigua.
– Es recomana la instal·lació de teles mosquiteres a les obertures dels habitatges.

Actuacions municipals
Des del consistori es posa en marxa un seguit d’actuacions, coordinades pel Servei de Protecció Civil i Salut, per unir esforços en la prevenció de la propagació del mosquit tigre.
Així, entre d’altres actuacions, es treballa en espais com els horts urbans, equipaments escolars, esportius i culturals com pot ser el Clos Arqueològic perquè no hi hagin bassals d’aigua ni d’altres elements on es pugui acumular l’aigua. També es treballa amb Aigües de Mataró SA (AMSA) en el manteniment de clavegueram i l’adopció de mesures preventives així com s’informa a les empreses concessionàries d’obres, cementiris i altres serveis perquè apliquin els mateixos criteris i mesures preventives.

 

Deixa un comentari