Publicat el 08/07/2021

El programa consisteix en fer visites al domicili de persones que viuen soles per valorar la situació personal, emocional i social, i identificar les seves necessitats, capacitats i interessos

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, posa en marxa un programa pilot per a la detecció i atenció de la soledat no desitjada de les persones grans en el marc del projecte transformador “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”.
Mataró és un dels municipis on s’ha engegat aquest projecte amb l’objectiu de conèixer i acompanyar les persones grans que viuen soles i que es troben en situació d’aïllament social o de soledat no desitjada i vincular-les a recursos comunitaris a partir d’un pla de treball individualitzat i de la implicació de serveis socials, d’entitats socials, comerços i altres agents de la comunitat en el projecte.

El programa, que porta per nom “Nexes, atenció a la soledat no desitjada de les persones grans”, consisteix en fer visites al domicili a persones que viuen soles, majors de 65 anys derivades des dels serveis socials bàsics o d’altres dispositius, així com aquelles majors de 75 que també viuen soles i que no són usuàries de serveis socials.
En aquestes visites, -que s’han començat a fer aquest mes de juliol-, professionals de l’àmbit social, que formen l’equip del projecte, valoraran la situació personal, emocional i social, i identificaran les necessitats, capacitats i interessos de cada persona, i la relació amb el seu entorn, amb l’objectiu d’elaborar un pla d’acompanyament, en coordinació amb els serveis socials municipals, i amb la participació de les entitats socials i altres agents de l’entorn amb què es contactarà a l’inici del projecte.
El pla d’acompanyament preveu un seguiment continuat al llarg de la intervenció, que serà d’entre tres i sis mesos, i la coordinació permanent amb els serveis socials bàsics dels ens locals participants.

El programa pilot s’ha posat en marxa el mes  de juny als municipis d’Igualada, Mataró, Viladecans, i a la Mancomunitat La Plana (de la qual en formen part els municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l’EMD Sant Miquel de Balenyà) – que estan inclosos en el programa de “Ciutats Amigues de les Persones Grans” o bé que impulsen programes d’envelliment actiu -, i està previst que finalitzi el mes de novembre. Tanmateix, el proper mes de setembre s’hi incorporaran els municipis d’Olivella i Canyelles, que ajudaran a adaptar el programa a poblacions amb urbanitzacions disperses.

Durant aquest període es preveu acompanyar unes 250 persones grans de tots aquests territoris. Posteriorment, s’avaluarà aquesta prova pilot i es definirà el projecte definitiu que s’oferirà  al conjunt de municipis de la província de Barcelona. La participació activa dels ens locals inclosos en el programa pilot serà cabdal per a la concreció d’un programa eficaç en l’atenció a aquest fenomen social davant del qual es vol cercar estratègies conjuntes.

Projectes Transformadors
Des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona s’estan impulsant projectes estratègics amb voluntat transformadora de la realitat social i d’innovació en les polítiques públiques per acompanyar els municipis de la província a donar respostes a necessitats socials que en el context de la COVID -19 han emergit, o bé s’han agreujat, com és la crisi de les cures, però també la pobresa, la segregació urbana, les violències masclistes i els riscos en la infància i l’adolescència. En el marc d’aquests projectes, el programa transformador  de la Diputació de Barcelona “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat” té per objectiu enfortir i millorar els serveis de cures d’àmbit local a la província i el suport a les persones cuidadores i, alhora, avançar cap a un major reconeixement i més corresponsabilitat en les tasques de cura.
És per això, que el programa d’atenció a la soledat no desitjada de les persones grans vol abordar la dimensió emocional i de cicle de vida i, alhora, promoure o reforçar xarxes comunitàries de cures que actuïn de manera proactiva i preventiva, i contribueixin al benestar de les persones grans.

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya del 2020, Mataró compta amb un 17% de la seva població de més de 65 anys i un 2,81% té més de 80 anys.

Aquest programa pilot respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3. Salut i Benestar. “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”. Els 17 ODS  van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

 

Deixa un comentari