Publicat el 03/11/2016

L’Ajuntament de Mataró demanarà a la Diputació de Barcelona un ajut de 576.375,25 € en el marc del Pla d’acció per donar suport econòmic, tècnic i material a les contingències causades pels aiguats produïts els passats 12 i 13 d’octubre. La sol·licitud engloba tant les actuacions d’urgència que es van haver de realitzar per resoldre incidències a equipaments i espais públics com la reforma de gran part del tancament perimetral de la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola per prevenir nous despreniments del mur actual.

Els aiguats van causar greus desperfectes al municipi que van obligar a fer actuacions immediates i treballs extraordinaris valorats en 77.486,04 €. Les actuacions executades de manera urgent van ser, en detall: la substitució de material de diferents cruïlles semafòriques (42.536,18 €); l’arranjament amb sauló de camins i espais públics (12.619,45 €); reparacions de l’enllumenat públic (7.894,83 €); actuacions extraordinàries del servei de neteja viària (7.079 €); treballs de retirada d’arbres caiguts (4.374,42 €), especialment la figuera caiguda al pati de l’escola Joan Coromines; treballs a edificis municipals i actuació provisional per la caiguda d’un tram del mur de la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola (1.697,38 €), i arranjament amb sauló del Torrent d’en Forcat amb l’N-II, així com treure passeres de la platja (1.284,78 €).

La caiguda al Camí del Mig d’un tram del mur de contenció de terres de la Zona Municipal Esportiva de Cerdanyola va ser la conseqüència més important dels aiguats. Després de la retirada urgent de runes i pedres, i el sanejament dels metres de mur que havien quedat inestables –en total han caigut o s’han hagut d’enderrocar 43 metres lineals– l’Ajuntament creu necessari substituir tota la part del mur que té les mateixes característiques del tram sinistrat.

El mur actual està format per pedres irregulars de diferents mides, rejuntades amb terra seca o morter de calç pobra. L’actuació de reforma proposada, que té un pressupost de 498.889,21 € (IVA inclòs), preveu la substitució de 255 metres lineals del mur que limita amb el Camí del Mig i la ronda del Cros per plans inclinats de llambordes granítiques col·locades sobre solera de formigó, a més d’una tanca metàl·lica perimetral. Aquest tancament, similar al d’altres instal·lacions esportives de la ciutat, té un impacte visual menor, i estaria acompanyat de la plantació a l’interior del recinte de 21 arbres afectats per les obres.

Foto: Ajuntament: El mur de la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola just després de caure durant els aiguats. 

Deixa un comentari